Công An

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

03:17 11/06/2020

    

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền sâu rộng về truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

 

Responsive image

 

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: K.T)

     Ngày 10/6/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6/2020 để thông tin những vấn đề thời sự quan trọng tới đội ngũ báo cáo viên các cấp và định hướng những vấn đề cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới.

     Dự Hội nghị có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy… trực thuộc Trung ương.

     Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết: Ra đời ngày 19/8/1945 trong khí thế thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, với 3 tổ chức đầu tiên ở 3 miền (Sở Liêm phóng Bắc Bộ; Sở Trinh sát Trung Bộ và Quốc gia tự vệ Cuộc Nam Bộ) là dấu mốc lịch sử quan trọng thực hiện nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và ngày 19/8 được xác định là ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. Năm 2005, Đảng, Nhà nước đã quyết định lấy Ngày Truyền thống Công an với Nhân dân là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm tôn vinh vai trò to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, khẳng định truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an với Nhân dân.

     75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ở các giai đoạn, các sự kiện lịch sử trọng đại, trong chiến tranh cũng như hòa bình xây dựng đất nước, lực lượng CAND luôn một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kề vai sát cánh cùng các lực lượng cách mạng và nhân dân đấu tranh làm thất bại âm mưu đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng của đất nước, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng oanh liệt của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến.

Responsive image

 

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng tuyên truyền trong thời gian tới (Ảnh: K.T) 

     Đất nước hòa bình, thống nhất, với vai trò nòng cốt, CAND đã chủ động nắm, dự báo tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, đồng thời trực tiếp triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng đất nước. Đặc biệt, lực lượng CAND đã gương mẫu, tích cực triển khai thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đoàn kết, thống nhất, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế  lực thù địch, phản động, tội phạm bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

     Trong chặng đường lịch sử của CAND cùng với truyền thống của Đảng, của đất nước, dân tộc, của QĐND, trong CAND đã xuất hiện hàng vạn tấm gương cán bộ, chiến sĩ mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy, chấp nhận hy sinh, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, lập nhiều thành tích, chiến công hiển hách đã tô thắm thêm truyền thống Anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã có trên 14.000 cán bộ, chiến sĩ Công an anh dũng hy sinh, hơn 20.000 đồng chí bị thương tại các chiến trường, hàng nghìn đơn vị được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.

     Ngày nay, trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự diễn ra đầy cam go, quyết liệt, máu của cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn đổ; hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an đã hy sinh, hàng ngàn đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Mỗi thành tích, chiến công, mỗi gương người tốt, việc tốt, mỗi sự cố gắng tận tụy của cán bộ, chiến sĩ CAND đã góp phần xây dựng đất nước hòa bình, ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, trật tự kỷ cương, phép nước được giữ vững, nghiêm minh; tài sản, tính mạng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân được bảo vệ.

     Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe Thiếu tướng PGS.TS, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Bình Ban, nguyên Viện trưởng Viện lịch sử CAND báo cáo về truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động kỷ niệm. GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo những điểm mới trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

     Thay mặt Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp trong cả nước căn cứ Tài liệu do Đảng ủy Công an Trung ương cung cấp, đề cương chuyên đề do Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bình Ban đã trình bày tại Hội nghị để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các hoạt động kỷ niệm của Bộ Công an. Trong đó cần đặc biệt tuyên truyền những đóng góp to lớn của Công an nhân dân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, những tấm gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Responsive image

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh:K.T) 

     Trong thời gian tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả nước tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm: Tiếp tục tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó cần bám sát Kế hoạch số 369-KH/BTGTW ngày 18/2/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền hiện nay và trong thời gian tới.

     Bên cạnh đó cần tuyên truyền đậm nét về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV theo tài liệu chính thức của các cơ quan chức năng. Tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2020; tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 theo số liệu chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tuyên truyền theo Kết luận số 77-KL/TW ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.

     Riêng tuyên truyền về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị các báo cáo viên cần nhấn mạnh: Trong thời gian qua, công tác phòng, chống dịch trong nước đã nhận được sự đồng tình, chấp hành nghiêm túc, sự ủng hộ, động viên về vật chất và tinh thần của nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đó có sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt, hành động kịp thời của Chính phủ và chính quyền các cấp, đặc biệt là sự nỗ lực của ngành y tế, lực lượng quân đội, công an, ngoại giao, sự chủ động tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn, báo chí. Nhiều sự hy sinh thầm lặng, vượt khó của nhiều tập thể và cá nhân cần được trân trọng, vinh danh… Việc nhất quán quan điểm “chống dịch như chống giặc”, nguyên tắc “ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch”, đề cao truyền thống nhân văn cao cả của dân tộc đã đem lại hiệu quả to lớn về kinh tế - xã hội.

     Đến nay, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao, Việt Nam trở thành “tấm gương” cho nhiều quốc gia trong ứng phó hiệu quả với dịch bệnh trong điều kiện nguồn lực hạn chế. Những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 cùng với việc thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước; nâng cao vai trò, khẳng định vị thế, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

     Ngoài ra, trong thời gian tới, báo cáo viên cả nước cần tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngành Tuyên giáo; tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”.

Thanh Cao (sưu tầm)

các tin khác