Kinh tế

Mỹ Đức: Họp bàn về việc thành lập “Tổ hợp tác nhãn Mỹ Đức”

11:55 27/08/2019

    

Phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện phối hợp Hội Nông dân xã Mỹ Đức tổ chức cuộc họp bàn về việc thành lập “Tổ hợp tác nhãn Mỹ Đức”.

 

     Tham dự có ông Huỳnh Tấn Hưng – Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện và các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã và bà con nông dân ấp Mỹ Phó.

Responsive image
 

      Với mong muốn phục tráng và phát triển giống nhãn xưa Mỹ Đức. Vì vậy thành lập “Tổ hợp tác nhãn Mỹ Đức” là một công tác thiết yếu phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương. Theo đó, “Tổ hợp tác nhãn Mỹ Đức”  sẽ được thành lập với một số nhân sự như: 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó, 01 thư ký và dự kiến 20 thành viên với mục đích qui hoạch diện tích đất trồng phù hợp, được hỗ trợ cây giống chất lượng cũng như được hướng dẫn, giúp đỡ về kỹ thuật trong quá trình trồng, chăm sóc nhãn theo tiêu chuẩn chất lượng an toàn, thông qua qui chế hoạt động, thiết lập phương án sản xuất và tiêu thụ sản phẩm… góp phần phục tráng và phát triển xây dựng thương hiệu cây nhãn xưa Mỹ Đức vốn nổi tiếng từ trước đến nay trên thị trường. 

Responsive image
 

     Từ đó, góp phần nâng cao giá trị cho người sản xuất và quyền lợi người tiêu dùng cũng như góp phần thực hiện chuyển dịch cây trồng phù hợp nâng cao giá trị đất sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân làm giàu chính đáng và phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững tại địa phương.

Trịnh Phượng – Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác