Nông thôn

Tình hình dịch hại trên lúa đông xuân 2018 – 2019

01:47 04/02/2019

    

Ngày 04/02/2019 nhằm ngày 30 Tết, huyện Châu Phú có diện tích xuống giống lúa đông xuân 2018 – 2019 được 33.945 ha. Trong đó giai đoạn mạ 1.979 ha, giai đoạn đẻ nhánh là 10.778 ha, giai đoạn đòng 10.546 ha, giai đoạn trổ là 9.132 ha, giai đoạn chín là 1.510 ha.
Responsive image
Nông dân huyện Châu Phú tham quan mô trình trồng lúa chất lượng cao

     Tình hình dịch hại trên lúa đã xuất hiện Rầy nâu diện tích nhiễm trong 01 ngày là 299 ha, nhiễm nhẹ 243 ha với mật số 750 – 1.500 con/m2, nhiễm trung bình 33 ha với mật số từ 1500-3000 con/m2, cục bộ nhiễm nặng 13 ha với mật số từ 3000-4500 con/m2. Tuổi rầy phổ biến từ tuổi 1 đến tuổi 3 và một ít rầy trưởng thành, ở giai đoạn lúa đẻ nhánh đến làm đòng trổ; Đạo ôn Lá diện tích nhiễm trong 01 ngày 27 ha, chủ yếu nhiễm nhẹ với cấp bệnh 1-3, ở những ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm trên các giống nhiễm như ĐT8, OM 6976, Jasmine..... Một số xã có diện tích nhiễm đạo ôn chấm kim đang theo dõi thêm;  Sâu cuốn lá diện tích nhiễm trong 01 ngày là 65 ha, chủ yếu nhiễm nhẹ với mật số từ 10-20 con/m2, tuổi sâu phổ biến từ tuổi 1 đến tuổi 3, ở giai đoạn lúa đẻ nhánh đến làm đòng. Một số xã nhiễm chòm đốm với mật số ghi nhận và theo dõi từ 3-7 con/m2.
   Dự báo: Hiện nay thời tiết âm u, có sương mù nhẹ vào sáng sớm, trưa nắng nóng. Do đó bệnh đạo ôn và rầy nâu có khả năng phát triển trong những ngày tới, tập trung trên những giống lúa nhiễm giai đoạn nhánh-đòng- trổ.
    Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Phú: Với tình hình thời tiết hiện nay trên ruộng bệnh đạo ôn và rầy nâu có khả năng sẽ tiếp tục phát triển trong những ngày tới, tập trung trên những giống lúa nhiễm giai đoạn nhánh - đòng - trổ. Ban chỉ đạo chiến dịch phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùa – lùn xoắn lá và các dịch hại khác trên lúa đề nghị Đài Truyền thanh huyện và các xã, thị trấn thông tin  kịp thời để nông dân thường xuyên thăm đồng, kiểm tra tình hình dịch bệnh và phun xịt kịp thời để bảo vệ lúa trong những ngày tết. 

Như Loan (Đài truyền thanh Châu Phú)

các tin khác