Hoạt động cơ sở

Khánh Hòa: Triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

07:47 11/09/2019

    

Ủy ban nhân dân xã Khánh Hòa vừa tổ chức triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 cho các ngành, đoàn thể và ban ấp. Ông Nguyễn Thiện Tài – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chủ trì cuộc họp.

 

     Đối tượng rà soát là các hộ có hộ khẩu thường trú tại địa phương, có thu nhập dưới chuẩn, hộ khó khăn đột xuất tropg năm cần được xét duyệt; hộ thoát nghèo, những hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ vươn lên thoát nghèo, thoát cận nghèo ổn định cuộc sống; hộ có biến động về nhân khẩu.

Responsive image
 

     Các điều tra viên phối hợp ban ấp xác định, lập danh sách các hộ gia đình cần rà soát theo biễu mẫu đã được tập huấn; sau đó sẽ tiến hành họp dân thống nhất kết quả rà soát; niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, văn phòng các ấp và thông báo trên đài truyền thanh trong thời gian 7 ngày; Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã sau khi hoàn tất quy trình niêm yết công khai để ủy ban nhân dân huyện tổng hợp, thẩm định trước khi ban hành quyết định công nhận kết quả rà soát. Căn cứ kết quả phân loại, Ủy ban nhân dân xã ra quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được phê duyệt để phục vụ công tác quản lý đối tượng và thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Nhà nước. Thời gian thực hiện từ nay đến ngày 24/10/2019.

     Năm 2019, xã Khánh Hòa giảm tỷ lệ hộ nghèo 1% thoát nghèo 63 hộ và giảm hộ cận nghèo, tỷ lệ 0,5%, thoát cận nghèo 127 hộ. Thông qua công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trong năm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong thời gian tới, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của xã.

Huỳnh Dương - Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác