Khối Đảng

Chi bộ phòng văn hóa và thông tin đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

01:05 24/05/2020

    

Chiều 22/5/2020, Chi bộ phòng Văn hóa - Thông tin đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Bé Tám – Huyện ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú và 18 đại biểu chính thức về dự.

 

     Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, Chi bộ phòng Văn hóa - Thông tin huyện Châu Phú đã đề ra nhiều giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Nhiều lĩnh vực như: Hoạt động Văn hóa -Thông tin, văn nghệ, thể dục thể thao, công tác gia đình và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần tạo khí thế vui tươi, phấn khởi và thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Trong 05 năm qua, hoạt động văn hóa ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng, đã thực hiện 119 chương trình hoạt động tại chỗ, thu hút trên 35.000 lượt người xem, đạt 92,15%. Trong đó, phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là trong cán bộ, đảng viên, hiện nay số người tập luyện thể thao thường xuyên trên toàn huyện đạt 39,5%, số hộ đạt chuẩn gia đình thể thao là 33,5%. Thực hiện tốt việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, hiện toàn huyện có 02 di tích cấp quốc gia, 05 di tích cấp tỉnh và 15 cơ sở tín ngưỡng, đảm bảo nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa vật thể và tâm linh của người dân v.v...

Responsive image
 

     Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bé Tám – Huyện ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú đã đánh giá cao những kết quả Chi bộ Phòng Văn hóa - Thông tin đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung mà Chi bộ cần quan tâm, cụ thể là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực nghiệp vụ chuyên môn để từng đảng viên, cán bộ đơn vị thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, thường xuyên học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối, phong cách làm việc vào hội họp, tăng cường sâu sát ở cơ sở, phát huy tốt tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; Chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa và gia đình, thể dục thể thao, du lịch, báo chí xuất bản, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại và thông tin trên địa bàn huyện; Đồng thời, các đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn và bầu ra Ban Chi ủy khóa mới đủ tiêu chuẩn, năng lực chuyên môn, gương mẫu và là trung tâm đoàn kết đủ sức lãnh đạo chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng viên của chi bộ đã đề ra. 

     Theo đó, Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ban Chi ủy khóa mới, với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Lê Thị Mỹ Tiên – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Đoàn Minh Triều – Giám đốc Trung tân Văn hóa và Thể thao huyện, được bầu giữ chức vụ Phó bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Nguyễn Kim

các tin khác