Chính sách pháp luật

Châu Phú phổ biến giáo dục pháp luật đợt IV năm 2018

03:14 25/12/2018

    

Thực hiện Kế hoạch số 140/KH- HĐPH ngày 31/10/2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục, pháp luật huyện về phổ biến giáo dục pháp luật đợt IV năm 2018.
Responsive image

Ông Lê Đình Chuyển- Chủ tịch Hội Luật gia huyện Châu Phú phổ biến các Luật An ninh mạng năm 2018

UBND huyện Châu Phú vừa tổ chức  hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới cho các đối tượng là Ban Pháp chế HĐND huyện; thủ trưởng các ban ngành đoàn thể huyện; thành viên hội đồng phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp Luật; Lãnh đạo UBND; Công an; Tư Pháp 13 xã thị trấn trên địa bàn huyện Châu Phú.

          Tại đây, Chủ tịch Hội Luật gia huyện- ông Lê Đình Chuyển phổ biến các Luật An ninh mạng năm 2018; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ  năm 2017; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Công tác dân số trong tình hình mới. 

Qua đó, nhằm định hướng tuyên truyền, quán triệt cho các đối tượng nắm vững các văn bản, pháp luật mới…từ đó, áp dụng và thực hiện đúng luật ./.

Nhẫn Nguyễn ( Đài truyền thanh huyện Châu Phú )

các tin khác