Đoàn thể

Mô hình Dân vận khéo “Công đoàn Chung tay giảm hộ nghèo”

03:46 12/02/2019

    

Xóa đói giảm nghèo là một nội dung cơ bản, xuyên suốt của Đảng ta, được cụ thể hóa bằng chính sách, pháp luật và chương trình phát triển kinh tế - xã hội qua các thời kỳ. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần “Vì người nghèo” mang đậm chất nhân văn đã lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.
Responsive image

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện và Lãnh đạo UBND xã Ô Long Vĩ trao quà lưu niệm tặng Đoàn viên Công đoàn tại Lễ Bàn giao nhà " Mái ấm công đoàn"

 

      Với quyết tâm chính trị cao, ngày 18/12/2017, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị xã hội huyện đã xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020. Căn cứ Kế hoạch phối hợp trên, Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, thông qua mô hình “Công đoàn chung tay giảm hộ nghèo”.
      Để thực hiện có hiệu quả mô hình “Công đoàn chung tay giảm hộ nghèo”, Liên đoàn lao động xây dựng kế hoạch, thông qua Ban chấp hành và triển khai kế hoạch thực hiện mô hình đến các Công đoàn cơ sở xã, thị trấn; phối hợp thực hiện vận động, hỗ trợ mỗi xã 01 hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Đăng ký và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương về việc thực hiện mô hình, với những công việc cụ thể như lập danh sách từng hộ nghèo để theo dõi và có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ thoát nghèo bền vững; tiếp cận, khảo sát nắm tình hình cuộc sống từng hộ, tuyên truyền để hộ dân hiểu rõ ý nghĩa của việc thực hiện chủ trương, chính sách giảm hộ nghèo của Đảng và Nhà nước; vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tham gia góp công, góp của phù hợp với điều kiện thực tế để tạo nguồn lực giảm nghèo bền vững.
      Về phần nguồn lực để thực hiện, ngay từ đầu Liên đoàn đã xác định rõ nguồn lực thực hiện phải từ nhiều nguồn như vận động từ các nguồn lực xã hội, tranh thủ các nguồn quỹ xóa đói giảm nghèo của huyện, giới thiệu cho vay từ nguồn Ngân hàng chính sách xã hội, nguồn quỹ vì người nghèo của huyện... Phối hợp tư vấn học nghề theo nguyện vọng của thành viên trong hộ. Giới thiệu việc làm thông qua các đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động tại địa phương. Hỗ trợ việc học hành cho con, cháu trong hộ...
        Nói về cách thức mà Liên đoàn thực hiện để mô hình “Công đoàn chung tay giảm hộ nghèo” bước đầu có đủ nguồn lực để triển khai thực hiện, bà Nguyễn Thị Kim Phượng – Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện chia sẻ: “Xác định nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo, bản thân tôi rất băn khoăn, bởi nguồn kinh phí từ Ngân hàng Chính sách xã hội hay từ Qũy Vì người nghèo đều rất giới hạn, cần phải có một khoản tiền nhất định mới kịp thời đáp ứng được yêu cầu công việc. Từ đó, tôi đã mạnh dạn đề xuất với Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện và vận động trong gia đình tiết kiệm mua sắm cho tôi mượn tiền làm nguồn kinh phí ban đầu cho mô hình hoạt động. Rất mừng là nhận được sự ủng hộ, Ban Chấp hành đã đóng góp 17 triệu đồng, cán bộ trong cơ quan đóng góp 3 triệu đồng và gia đình tôi cho mượn 30 triệu đồng. Tổng kinh phí ban đầu vận động được khoảng 50 triệu đồng. Số tiền này được sử dụng cho hộ nghèo mượn trong thời gian 05 năm, không lãi suất”.
        Có được sự đồng thuận cao của Ban chấp hành Liên đoàn lao động huyện và được chính quyền xã, thị trấn đến ấp cũng như các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệt tình trong việc cung cấp danh sách, tiếp cận hộ nghèo; đồng thời, tích cực hỗ trợ chăm lo cho hộ nghèo về mọi mặt. Kết quả, sau khi rà soát, khảo sát 13 hộ, thống nhất đồng hành cùng 9 hộ để đến năm 2020 thoát nghèo bền vững. Đến nay, đã hỗ trợ được 6 hộ.
      Tuy nhiên, số hộ được hỗ trợ vẫn chưa đạt theo kế hoạch đề ra. Do thời gian và nhân lực của những người thực hiện mô hình còn nhiều công việc khác chi phối nên chưa thường xuyên đến lắng nghe ý kiến của hộ nghèo. Việc làm của hộ nghèo thường thiếu tính ổn định lâu dài, nên khả năng thu hồi vốn có nhiều rủi ro và tính bền vững chưa cao.
          Đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Kim Phượng – Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện cho biết: “Một khó khăn mà chúng tôi vấp phải trong quá trình triển khai thực hiện mô hình là việc làm của hộ nghèo thường không ổn định, lâu dài nên khả năng thu hồi vốn có nhiều rủi ro và thiếu tính bền vững. Để thực hiện mô hình hiệu quả hơn, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng các hộ nghèo đã được hỗ trợ và thực hiện tiếp cận, tìm giải pháp để hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo còn lại để đến năm 2020 họ được thoát nghèo bền vững”.
         Theo dõi, nhắc nhở hộ đã được hỗ trợ chí thú làm ăn, trả vốn vay và tích lũy để cuộc sống khá hơn. Tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng các hộ đã được hỗ trợ và thực hiện tiếp cận, tìm giải pháp để hỗ trợ, giúp đỡ các hộ còn lại để đến năm 2020 họ được thoát nghèo bền vững. Đối với các hộ chưa đủ điều kiện để được hỗ trợ nhưng có đủ nguồn lực để thoát nghèo, sẽ tiếp tục tiếp cận, hướng dẫn và hỗ trợ; tuyên truyền, kiên trì thực hiện mục tiêu, khơi dậy ý chí tự vươn lên của chính bản thân hộ nghèo để hộ tự thoát nghèo bền vững...
        Với những cách làm và mục tiêu thiết thực trên, tin rằng đến năm 2020 Liên đoàn Lao động huyện sẽ đạt và vượt chỉ tiêu giảm số hộ nghèo đã đề ra một cách bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch thực hiện giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020 mà huyện đã đề ra./.

Trúc Mai (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác