Đoàn thể

Phấn đấu thực hiện tốt nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra

01:07 05/07/2020

    

Để hoàn thành được mục tiêu kép, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, tập trung củng cố các công đoàn cơ sở còn yếu, chủ động rà soát cắt giảm, điều chỉnh các nội dung, nhiệm vụ chưa thực sự cấp thiết; phấn đấu thực hiện tốt nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra năm 2020.

 

     Đó là chỉ đạo của Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang bế mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII diễn ra trong hai ngày 3-4/7 tại Hà Nội.

Responsive image

 

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII

     Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Cho rằng, đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, có thể còn kéo dài, kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, khó lường, việc duy trì sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước còn khó khăn; trực tiếp gây ảnh hưởng đến một bộ phận không nhỏ người lao động về việc làm, thu nhập, có thể phát sinh những diễn biến phức tạp trong quan hệ lao động, nhất là vào dịp cuối năm… để hoàn thành được mục tiêu kép đồng hành cùng doanh nghiệp, khôi phục sản xuất - kinh doanh, chăm lo cho người lao động và tiếp tục thực hiện việc phòng, chống dịch... Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh, tập trung củng cố các công đoàn cơ sở còn yếu, chủ động rà soát cắt giảm, điều chỉnh các nội dung, nhiệm vụ chưa thực sự cấp thiết; phấn đấu thực hiện tốt nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra năm 2020; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính…

     Về nhiệm vụ đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động, các cấp công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện gói hỗ trợ từ nguồn tài chính công đoàn theo Quyết định số 643 đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng; tham gia giám sát việc hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ theo quy định; kịp thời báo cáo về khó khăn, vướng mắc liên quan trong quá trình triển khai thực hiện; khuyến khích các cấp công đoàn tích cực huy động nguồn lực xã hội, mở rộng các đối tác phúc lợi để mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động. Đánh giá chính xác tình hình mất việc, giãn việc, giảm thu nhập; kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là dịp Tết Tân Sửu 2021. 

Responsive image

 

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII 

     Đồng thời, các cấp công đoàn cần tăng cường nắm tình hình quan hệ lao động, đặc biệt là thời điểm cuối năm 2020. Tích cực tham mưu cấp ủy đảng và phối hợp với chính quyền cùng cấp dự báo, đánh giá tình hình và có các giải pháp ổn định tình hình quan hệ lao động. Tập trung cho công tác thương lượng, đối thoại để giải quyết các vấn đề bức xúc của người lao động, đảm bảo các chế độ chính sách với người lao động. Tổ chức các hình thức lấy ý kiến của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn, các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động sửa đổi. Có các giải pháp về truyền thông, thông tin để tạo sự đồng thuận cao trong quá trình sửa đổi luật công đoàn.

     Đồng chí Nguyễn Đình Khang yêu cầu công đoàn cần tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp trong việc sắp xếp lại sản xuất, nhân sự, đổi mới quy trình, tìm kiếm thị trường; phát động phong trào thi đua nâng cao năng suất, chung tay cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn; đẩy mạnh phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phát động phong trào tiết kiệm trong toàn hệ thống công đoàn để dành nguồn lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên và người lao động, giúp họ ổn định việc làm, thu nhập và đời sống./.

Thanh Cao (sưu tầm)

các tin khác