Ứng dụng công nghệ cao

Họp Hội đồng xét duyệt danh mục mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2020 đợt 2

05:16 07/08/2020

    

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020. Vừa qua, Phòng Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp Hội đồng thẩm định xét duyệt danh mục các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đợt 2 năm 2020 từ đề xuất đăng ký 8 mô hình của 6 xã Bình Phú, Bình Long, Bình Mỹ, Bình Chánh, Thạnh Mỹ Tây, Đào Hữu Cảnh.

 

Responsive image
 

     Hội đồng thẩm định triển khai định hướng thực hiện mô hình dựa trên các tiêu chí: mô hình góp phần nâng cao thu nhập ở xã bằng mô hình cụ thể (có tính mới, có hiệu quả, có khả năng nhân rộng, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của địa phương); có yếu tố ứng dụng công nghệ theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

     Chủ nhiệm các mô hình báo cáo mục tiêu, tính cấp thiết, nội dung thực hiện, khả năng nhân rộng và kinh phí thực hiện của các mô hình được đề xuất cũng như ý kiến đánh giá của Lãnh đạo UBND các xã thụ hưởng khi mô hình được triển khai.

     Năm 2020, huyện Châu Phú dự kiến triển khai thực hiện 13 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã

     Qua một buổi làm việc, Hội đồng thẩm định đã xem xét nhiều khía cạnh và thống nhất đề xuất UBND huyện hỗ trợ thực hiện 6/7 mô hình đã đăng ký./.

Dương Thị Thu Nhi

các tin khác