Hoạt động cơ sở

Thị trấn Cái Dầu hoàn thành công tác bình nghị hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2019

12:21 04/11/2019

    

Thị trấn Cái Dầu vừa hoàn thành công tác họp dân bình nghị hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2019 nhằm đánh giá kết quả điều tra khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan đúng đối tượng không để so bì trong dân làm cơ sở để Ban chỉ đạo giảm nghèo, cấp ủy và chính quyền địa phương có căn cứ xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp phù hợp để giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt công tác quản lý trong xóa đói giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội tại địa phương năm 2020.

 

Responsive image
 

     Qua công tác bình nghị số hộ thoát nghèo trên địa bàn thị trấn Cái Dầu là 41 hộ, thoát cận nghèo 115 hộ. Ngoài ra cũng có 01 hộ nghèo, 55 hộ cận nghèo phát sinh mới và 02 hộ tái cận nghèo. Như vậy tính đến cuối năm 2019, thị trấn Cái Dầu có 108 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 2,31% giảm 0,87% và 390 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 8,36% giảm 1,24% tổng hộ dân trên địa bàn./.

Lan Thanh – Đài Truyền thanh thị trấn Cái Dầu

các tin khác