Khối Đảng

Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú nhiệm kỳ 2020-2025

12:57 18/05/2020

    

Chi bộ Ban Tuyên giáo huyện ủy Châu Phú tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025. Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú là Chi bộ ghép của 2 cơ quan: Ban Tuyên giáo huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, với 10 đảng viên.

 

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Kim Hồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Phú đã đánh giá cao và biểu dương công tác tổ chức đại hội của Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, nội dung báo cáo bám sát quy định, đánh giá đúng tình hình thực tế, thẳng thắn nêu rõ những hạn chế và nguyên nhân, phương pháp khắc phục. Công tác chuẩn bị Đại hội chặt chẽ, đúng quy định.

Responsive image
 

     Đại hội thống nhất đề ra 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025, gồm: Tập hợp các ngành trong khối tuyên truyền, cộng tác viên nắm dư luận xã hội và thành viên Ban chỉ đạo 35 lập trang Wed trên mạng xã hội tham gia thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, chất lượng cập nhật kiến thức và bồi dưỡng chuyên môn; thực hiện phương châm lấy người học làm trung tâm.

     Trong nhiệm kỳ qua; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức 137 lớp với 13.688 lượt học viên về bồi dưỡng lý luận chính trị, Tổ chức hội thi  kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức Hội thi viết về “tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với 1.072 bài dự thi; Hội thi “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội thi Báo cáo viên giỏi… đã tái bản và phát hành 500 cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Châu Phú, hoàn thành lịch sử LLVT địa phương huyện Châu Phú; đã tổ chức và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT cho hai liệt sĩ Lê Văn Cường và Đào Hữu Cảnh, có 11/13 xã phát hành lịch sử địa phương./.

Nhẫn Nguyễn

các tin khác