Khối Đảng

Mỹ Đức: tổ chức hội nghị Ban chấp hành đảng bộ lần thứ 02 (mở rộng) khóa XV

03:04 03/07/2020

    

Đảng ủy Mỹ đức tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ xã lần thứ 02 (mở rộng) lồng ghép Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông Tăng Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã chủ trì hội nghị.

 

Responsive image
 

     Trong 06 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội xã Mỹ Đức tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng ở mức hợp lý; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 57,73% dự toán năm, diện tích sản xuất nông nghiệp 5.982  hecta đạt 100% kế hoạch; thực hiện hoàn thành dự án VnSat cho nông dân với 95% diện tích xuống giống ứng dụng kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng”; “1 phải, 5 giảm”; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; giáo dục và đào tạo, văn hóa thể thao, các chính sách an sinh xã hội được chú trọng quan tâm thực hiện thường xuyên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid 19, đời sống của người lao động nghèo gặp khó khăn. Địa phương cũng đã tích cực thực hiện công tác chi trả tiền cũng như huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ kịp thời cho người nghèo, người lao động mất việc làm do ảnh hưởng dịch Covid 19. Đối với công tác xây dựng đảng, vận động quần chúng nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ở các chi bộ từng bước nâng lên. Qua 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã có sự chuyển biến tích cực nhiều mặt trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của toàn đảng bộ xã. Nhiều cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân đã gương mẫu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương.

     Để đảm bảo thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Ông Tăng Văn Dũng  - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo tại hội nghị: Các ngành, các cấp cần nỗ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế; chủ động trong công tác phòng chống lũ bão, thực hiện kế hoạch nạo vét hệ thống tưới tiêu “cánh đồng nhỏ”; tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh, tập trung thu các nguồn thu, quản lý xây dựng, giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm nhà cất trên sông, kênh, rạch, quản lý đất công; tăng cường thực hiện kế hoạch 19 vệ sinh môi trường xử lý triệt để các điểm ô nhiễm môi trường; chú trọng thực hiện công tác hòa giải, chăm lo tốt cho đối tượng chính sách, thực hiện công tác đào tạo nghề phải gắn với việc làm hỗ trợ người nghèo có việc làm thu nhập thoát nghèo bền vững; thực hiện tốt việc chi trả hỗ trợ tiền cho người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 đảm bảo kịp thời đúng đối tượng... Đặc biệt là toàn hệ thống chính trị và nhân dân tiếp tục duy trì và nâng chất  các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Dịp này, Đảng ủy cũng đã trao giấy khen cho 03 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo Bác./.

Trịnh Phượng

các tin khác