Kinh tế

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Châu Phú: Phiên giao dịch tháng 02 năm 2020 tại thị trấn Cái Dầu

01:41 01/03/2020

    

Phiên giao dịch tháng 02 năm 2020 tại thị trấn Cái Dầu, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Châu Phú đã giải ngân 1tỷ 354 triệu 250 ngàn đồng cho 61 hộ vay thuộc các chương trình vay sinh viên, học sinh; vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, mỗi hộ được giải ngân từ 5 triệu đến 40 triệu đồng, riêng chương trình vay sinh viên, học sinh mức cho vay tăng từ 1 triệu 500 ngàn đồng lên 2 triệu 500 ngàn đồng/ tháng/ sinh viên, học sinh, qua đó nhiều người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo, sinh viên, học sinh trên địa bàn thị trấn Cái Dầu được tiếp cận nguồn vốn chính sách, có điều kiện học tập, lao động phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và phát triển kinh tế. Tính đến tháng 02 năm 2020, thị trấn Cái Dầu tổ chức được 24 tổ tiết kiệm và vay vốn, 1071 hộ được vay vốn với 44 món vay tổng dư nợ gần 20 tỷ 971 triệu đồng.

 

Responsive image
 

     Để các hoạt động giao dịch đạt kết quả cao, trước mỗi phiên giao dịch cố định hằng tháng, cán bộ tín dụng đều phổ biến những chính sách mới, những nội dung trong hợp đồng ủy thác đối với hội đoàn thể và hợp đồng ủy thác thu lãi đối với tổ. Ngoài ra năm 2020 Điểm giao dịch tại thị trấn Cái Dầu sẽ tăng cường công tác truyền thông của Ngân hàng Chính sách xã hội để góp phần cùng toàn hệ thống thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong năm 2020./.

Lan Thanh

các tin khác