Khối Đảng

Châu Phú: Bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên

02:30 15/08/2019

    

Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Phú vừa tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị cho cán bộ công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo hè năm 2019, ở các bậc học mầm non, mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở của 3 xã Thạnh Mỹ Tây, Đào Hữu Cảnh và Bình Phú có 279 học viên là cán bộ công chức, viên chức giáo viên về dự.

 

     Qua 01 ngày học tập, tất cả cán bộ giáo viên của 3 xã đã được học tập quán triệt những nội dung cơ bản qua 2 chuyên đề, chuyên đề 1 gồm: Nghị quyết số 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và kế hoạch thực hiện của Ban thường vụ tỉnh ủy. Chỉ thị số 20 về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng và các kế hoạch thực hiện của Ban thường vụ tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Tình hình đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian gần đây; chuyên đề 2: Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật 6 tháng đầu năm 2019 và những vấn đề kinh tế-xã hội ở địa phương v.v… 

Responsive image
 

     Qua đây nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở đó có những vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy, những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, các vấn đề chuyên môn nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2019-2020. 

Nguyễn Kim & Đặng Trang – Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác