Nông thôn mới

Tuyên truyền cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2018

06:25 24/10/2018

    

Từ ngày 23/10 - 24/10/2018, Ban thường trực Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Châu Phú kết hợp cùng Ban thường trực Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam xã Thạnh Mỹ Tây tổ chức buổi tuyên truyền cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2018.
Responsive image
 

Đồng chí Đoàn Văn Hiển - Ủy viên thường trực Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Châu Phú triển khai, tuyên truyền một số nội dung về thực trạng, mục tiêu, ý nghĩa, phương châm, nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới

Tại buổi tuyên truyền, các thành viên được nghe đồng chí Đoàn Văn Hiển - Ủy viên thường trực Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Châu Phú triển khai, tuyên truyền một số nội dung về thực trạng, mục tiêu, ý nghĩa, phương châm, nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới; Tuyên truyền 19 tiêu chí và 49 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020; Các cơ chế chính sách trong xây dựng nông thôn mới, vai trò chủ thể của người dân trong việc phát huy nguồn lực cộng đồng để xây dựng nông thôn mới; Đồng thời lồng ghép tuyên truyền cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam v.v… Qua đây nhằm góp phần nâng cao kiến thức, năng lực quản lý và thực thi của cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp xã, trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai, tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tính đến thời điểm hiện tại xã Thạnh Mỹ Tây đã cơ bản đạt được 13/19 tiêu chí và đang phấn đấu hoàn thành 6 tiêu chí còn lại chưa đạt gồm: Tiêu chí 5: Trường học; Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư; Tiêu chí 10: Thu nhập; Tiêu chí 15: Y tế; Tiêu chí 17: Môi trường,… để xã được công nhận nông thôn mới đến năm 2020.

Nguyễn Kim (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác