Thể thao - Giải trí

Lắp đặt dụng cụ tập thể thao ngoài trời

01:44 11/05/2020

    

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Khánh Hòa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, xã Đoàn Khánh Hòa kết hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hòa tổ chức thực hiện công trình “Khu vui chơi thanh thiếu nhi” tại Trung tâm Văn hóa, học tập cộng đồng xã Khánh Hòa.

 

Responsive image
 

     Khu vui chơi được lắp đặt 06 thiết bị thể dục thể thao ngoài trời, kinh phí công trình trị giá 15.000.000 đồng do các bạn đoàn viên, thanh niên và các mạnh thường quân hỗ trợ. Thông qua bản vẽ thiết kế nhằm lồng ghép mô hình sinh hoạt phù hợp với Nhân dân tại địa phương, thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Huỳnh Dương

các tin khác