Văn hóa

Thông báo và Thể lệ cuộc thi sáng tác phác thảo tượng Quản cơ Trần Văn Thành đặt tại khu Di tích lịch sử cấp Quốc gia đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành, xã Thạnh Mỹ Tây huyện Châu Phú.

03:36 17/07/2020

    

Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, tỉnh An Giang tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo tượng Trần Văn Thành tại khu di tích cấp Quốc gia Đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành tại xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

 

     Thông báo và Thể lệ cuộc thi sáng tác phác thảo tượng Quản cơ Trần Văn Thành đặt tại khu Di tích lịch sử cấp Quốc gia đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành, xã Thạnh Mỹ Tây huyện Châu Phú.

     Thông báo:

Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 

     Thể lệ:

Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 

 

Thanh Cao (sưu tầm)

các tin khác