Khối Đảng

Bồi dưỡng chính trị hè năm 2019

10:29 13/08/2019

    

Ngày 13/8/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện kết hợp cùng Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Lớp bồi dưỡng chính trị hè cho công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019.

 

     Tham gia lớp bồi dưỡng, các đại biểu được nghe Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai 02 chuyên đề: Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Kế hoạch thực hiện của Ban thường vụ tỉnh ủy, Chỉ thị số 20-CT/TW về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và các kế hoạch thực hiện của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tình hình đấu tranh, phản bác các quan niệm sai trái, thù địch trong thời gian gần đây; Tình hình quốc tế và trong nước nổi bậc 6 tháng đầu năm 2019, những vấn đề kinh tế, xã hội ở địa phương. 

Responsive image
 

     Qua đó, nhằm bồi dưỡng cho công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Phú nắm vững những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết, chuyên đề nêu trên để vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy.

Huỳnh Dương – Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác