Khối Đảng

Hội nghị tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong đồng bào dân tộc, tôn giáo năm 2019

11:53 27/08/2019

    

Ngày 27/8/2019, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang kết hợp cùng Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Châu Phú và xã Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong đồng bào dân tộc, tôn giáo năm 2019.

     

     Tham dự Hội nghị có trên 60 bà con dân tộc Chăm ấp Khánh Mỹ được nghe tuyên truyền về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tình hình ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu hiện nay và giải pháp sắp tới.  

Responsive image
 

     Thông qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của đồng bào dân tộc, tôn giáo về những chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chung tay cùng chính quyền tham gia đấu tranh, tố giác, phòng ngừa đối với các loại tội phạm, góp phần giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Responsive image
 

Huỳnh Dương – Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác