Thời sự - Xã hội

Trung tâm Y tế Châu Phú triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 28/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế

02:58 10/04/2020

    

Thực hiện Công văn số 431/KCB-PHCN&GĐ ngày 03/4/2020 của Cục quản lý Khám, Chữa bệnh Bộ Y tế về việc thực hiện Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 28/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 

     Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 10/4/2020 tại Hội trường Trung tâm Y tế, Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ tổ chức triển khai Kế hoạch số 98/KH-TTYT ngày 06/4/2020 của Trung tâm Y tế huyện về việc thực hiện Chỉ thị 06/CT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các Trưởng Khoa/Phòng chức năng và 13 Trưởng Trạm Y tế xã-thị trấn.

Responsive image
 

     Sau buổi triển khai Ban Giám đốc yêu cầu các Khoa/Phòng và 13 Trạm Y tế xã-thị trấn thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Chỉ thị 06/CT-BYT, Kế  hoạch số 98/KH-TTYT ngày 06/4/2020 của Trung tâm Y tế huyện và báo cáo đúng quy định. Cũng nhân dịp này Ban Giám đốc-Trung tâm Y tế khen thưởng đột xuất cho những cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Quyết định số 28/QĐ-TTYT ngày 31/03/2020 của Trung tâm Y tế huyện Châu Phú.

Bs. Nguyễn Công Nghi

các tin khác