Học tập theo gương Bác

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Hòa học tập và làm theo lời Bác

09:11 10/12/2019

    

Để việc học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, đạt kết quả cao, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Hòa đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể và thiết thực, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị với việc thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động của Hội và của địa phương. Hội xác định, mỗi chi hội có một cách làm, một mô hình riêng nhưng phải hiệu quả, nhất là mô hình tiết kiệm.

 

     Trong năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Hòa đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện các phong trào thi đua, với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phấn đấu rèn luyện 04 phẩm chất đạo đức người phụ nữ “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị và quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới 100% chi hội. Đồng thời đưa nội dung học và làm theo lời Bác vào nội dung sinh hoạt của Hội, họp tổ hàng tháng; trở thành một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thi đua của Hội, chi hội và cán bộ, hội viên vào cuối năm. Hội cũng đã tổ chức cho cán bộ Hội đăng ký và thực hiện việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Responsive image
 

     Bà Trần Thị Nho - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Hòa cho biết: “Học tập theo đức tính tiết kiệm của Bác, năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phát triển mới 02 tổ “Hùn vốn xoay vòng” nâng tổng số 11 tổ hùn vốn xoay vòng, có 145 thành viên, số tiền tiết kiệm luỹ kế đến nay được 307.900.000 đồng, giúp vốn 106 chị và duy trì 01 tổ nuôi heo đất với 10 thành viên, 02 tổ tiết kiệm 5000đ, với 25 thành viên, tổng số tiền tiết kiệm lũy kế đến nay được 5.830.000 đồng, phát vay xoay vòng cho 05 chị hội viên mổi chị 1.000.000đ, giúp chị em thực hành tiết kiệm, tích luỹ cho bản thân, gia đình trong chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày, lo cho con đi học, 17 tổ tương trợ mua bảo hiểm y tế với 252 thành viên, hàng tháng trung bình mua được 39 thẻ cho 39 chị, lũy kế đến nay 299 chị đã có thẻ. Hội còn  vận động cất mới 03 căn nhà mái ấm tình thương cho 03 chị hội viên nghèo ấp Khánh Châu 02 chị và ấp Khánh Thuận 01 chị. Tổng số tiền 112 triệu, trong đó mạnh thường quân đóng góp 75 triệu, vận động 2.700.000đ hỗ trợ cho 02 chị hội viên nghèo".

     Ngoài những mô hình điển hình trên, tổ may gia công lưới cước, tổ hợp tác trồng bông điên điển, được chị em phụ nữ thực hiện khá thành công, giải quyết việc làm cho chị em lúc nhàn rỗi, có thêm thu nhập chi tiêu trong gia đình. 

     Bằng những cách làm, những mô hình cụ thể, thiết thực làm theo lời Bác, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Khánh Hòa đã có sự chuyển biến rõ rệt về tư tưởng và hành động, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương, của Hội và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong làm theo gương Bác Hồ, thúc đẩy phong trào phụ nữ và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh./.

Huỳnh Dương - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác