Công An

Giám sát chuyên đề công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và xử lý các vụ việc vi phạm trên địa bàn xã

09:43 26/09/2019

    

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Khánh Hòa tổ chức giám sát Công an xã về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và xử lý các vụ việc vi phạm trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2019.

 

     Đoàn giám sát được nghe Công an xã báo cáo về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2019; giám sát quy trình xử lý các vụ việc vi phạm và quản lý hồ sơ vi phạm.  

Responsive image
 

     6 tháng đầu năm 2019, Công an xã tổ chức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông,… được 11 cuộc với 359 lượt người tham dự. Phối hợp tuần tra kiểm soát 612 cuộc với 6.477 lượt đồng chí tham gia, xử phạt 02 vụ gây mất trật tự an toàn xã hội, 22 đối tượng vi phạm tệ nạn xã hội, 121 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, số tiền trên 85.000.000 đồng.

     Bên cạnh đó, Đoàn tiến hành kiểm tra các hồ sơ, sổ sách liên quan đến chuyên đề giám sát. Kết thúc cuộc họp, Đoàn đánh giá cao kết quả mà Công an xã đạt được trong thời gian qua, sắp xếp hồ sơ cụ thể, gọn gàng dễ kiểm tra. Thông qua giám sát nhằm kịp thời nắm bắt các vụ việc xảy ra trên địa bàn xã liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông, để có biện pháp xử lý các vụ việc kịp thời, không để xảy ra khiếu nại, bức xúc trong nhân dân.

Huỳnh Dương – Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác