Công An

Mỹ Phú làm thủ tục cấp giấy CMND năm 2019

12:21 12/12/2019

    

Công an huyện Châu Phú phối hợp cùng Công an xã Mỹ Phú tổ chức làm thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân năm 2019 cho công dân đủ từ 14 tuổi trở lên (sinh trước 10/12/2005) chưa được cấp giấy chứng minh nhân lần nào. Đồng thời đổi giấy chứng minh nhân dân đã quá hạn 15 năm kể từ ngày cấp (giấy chứng minh nhân dân cấp trước ngày 10/12/2004).

 

Responsive image
 

     Qua đó nhằm cấp phát cho nhân dân giấy chứng minh nhân dân bảo đảm căn cước chính xác để dùng trong nhiều trường hợp cần thiết hàng ngày như giao dịch mua bán, tìm công ăn việc làm, nhận tiền ở ngân hàng, nhận bưu kiện, thư bảo đảm ở bưu điện...

Tú Trang - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác