Nông thôn

Tuyên truyền phát triển Hợp tác xã Nông nghiệp năm 2020

12:17 02/07/2020

    

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-SNNPTNT-LMHTX-HND ngày 04/5/2020 giữa Sở Nông nghiệp và PTNT – Liên minh Hợp tác xã tỉnh – Hội Nông dân tỉnh về thực hiện đổi mới, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trong nông nghiệp và mục tiêu 187 Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả năm 2020.

 

     Thực hiện kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 09/6/2020 của UBND huyện về việc Phát triển hợp tác xã và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2020.

Responsive image
 

     Vừa qua, Phòng Nông nghiệp và PTNT Châu Phú phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã An Giang tổ chức tập huấn tuyên truyền về phát triển Hợp tác xã Nông nghiệp cho hơn 80 học viên là Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, Giám đốc các hợp tác xã, tổ trưởng các tổ hợp tác, chi hội trưởng các Chi hội nghề nghiệp và thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác cùng nông dân trên địa bàn huyện.

     Tham dự buổi tập huấn, học viên sẽ được triển khai các chuyên đề về: xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp, các nội dung của Luật hợp tác xã năm 2012, quy trình thành lập Hợp tác xã nông nghiệp và một số chính sách trong hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

     Qua buổi tập huấn đã hỗ trợ học viên có thêm kiến thức và định hướng phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần phát triển các tổ chức nông dân để tham gia vào sự phát triển ngành nông nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế xã hội địa phương nói chung./.

Dương Thị Thu Nhi

các tin khác