Quân sự

Vĩnh Thạnh Trung xử phạt vi phạm hành chính thanh niên chống lệnh gọi nhập ngũ

01:45 27/03/2020

    

Căn cứ Quyết định số: 429/QĐ-XPVPHC của Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú, ngày 12/3/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu đối với ông Trần Hữu Quí, ngụ ấp Thạnh An, xã Vĩnh Thạnh Trung. Theo đó, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung đã lập biên bản bàn giao Quyết định cho gia đình công dân Trần Hữu Quí và yêu cầu chấp hành theo Quyết định.

 

Responsive image
 

     Theo Quyết định, công dân Trần Hữu Quí đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là “không có mặt đúng thời gian, địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng”, vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. Mức xử phạt là 2 triệu 500 ngàn và công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Đến nay, công dân Trần Hữu Quí đã thực hiện nộp phạt theo quy định.

     Tham gia thi hành nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong quân đội nhân dân. Do đó, các công dân trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự hãy chấp hành tốt Luật nghĩa vụ quân sự, từ đó góp phần cùng địa phương hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm./.

 

Ngọc Mai

các tin khác