Ứng dụng công nghệ cao

Hội thảo tổng kết mô hình trình diễn sản xuất lúa theo hướng VietGAP vụ Thu Đông 2018

05:07 21/12/2018

    

Tổ thực hiện Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững huyện Châu Phú vừa tổ chức hội thảo tổng kết mô hình trình diễn sản xuất lúa theo hướng VietGAP vụ Thu Đông năm 2018 tại xã Mỹ Đức. Đại diện Ban quản lý Dự án VnSAT tỉnh; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh; lãnh đạo xã Mỹ Đức, Nhân viên Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các xã, thị trấn và hơn 80 bà con nông dân tham dự.
Responsive image
 

Mô hình được Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện phối hợp nông dân Lê Văn Tám thực hiện tại ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Đức, với diện tích 1 hecta, canh tác giống lúa OM 4218. Ruộng đối chứng được nông dân Nguyễn Văn Nhân thực hiện, cũng với diện tích 1 hecta, giống lúa OM 4218.

Ruộng mô hình gieo sạ 100kg/ha, thực hiện theo quy trình sản xuất VietGAP: Sử dụng giống nguyên chủng, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp như IPM, 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm…Thu hoạch đảm bảo thời gian cách ly đối với đạm Nitrat, thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn trên nhãn bao bì; ghi chép sổ tay đồng ruộng đầy đủ… Kết quả sau 87 ngày sau sạ, số chồi hữu hiệu đạt 542/496 chồi trên m2, đạt tỷ lệ 64,1%; số hạt trên bông đạt 90 hạt/bông, trong đó có 75 hạt chắc. Ước năng suất lúa tươi đạt 7.200 kg/ha, với giá bán 5.400 đồng/kg, trừ hết các khoản chi phí, nông dân thu được lợi nhuận 19.535.000 đồng/ha.

Đối với ruộng đối chứng gieo sạ 160kg/ha, thực hiện theo quy trình canh tác truyền thống. Kết quả sau 87 ngày sau sạ, số chồi hữu hiệu đạt 556/703 chồi trên m2, đạt tỷ lệ 55,2%; số hạt trên bông đạt 73 hạt/bông, trong đó có 59 hạt chắc. Ước năng suất lúa tươi đạt 6.800 kg/ha, với giá bán 5.400 đồng/kg, trừ hết các khoản chi phí, nông dân thu được lợi nhuận 15.850.000 đồng/ha.

Qua tham quan và dự nghe báo cáo kết quả thực hiện mô hình, hầu hết nông dân đều nhất trí với hiệu quả ứng dụng 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm và tin rằng áp dụng theo quy trình sản xuất VietGAP không khó, hiệu quả kinh tế mang lại cũng rất cao. Tuy nhiên, để thực hiện được, nông dân cần có Tổ hợp tác/ Hợp tác xã bơm tiêu nước phục vụ tốt và cần có sự liên kết trong sản xuất nâng cao giá trị hạt lúa sản xuất ./.

Trúc Mai (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác