Ứng dụng công nghệ cao

Huyện Châu Phú với công tác phát triển Khoa học – Công nghệ phục vụ đời sống và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

10:34 17/04/2019

    

Phát triển Khoa học – Công nghệ phục vụ đời sống và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đó là mục tiêu được huyện định hướng trong giai đoạn 2016 – 2020.

    Để đạt được mục tiêu trên, huyện sẽ đẩy mạnh chương trình khuyến công nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận với các chương trình hỗ trợ của Nhà nước để đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ và thiết bị,..đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng, phù hợp với nhu cầu và đảm bảo cạnh tranh thị trường. Hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp xây dựng thương hiệu hàng hóa, sáng kiến kỹ thuật.

Responsive image
 

    Bên cạnh ứng dụng các tiến bộ KH-CN vào sản xuất, sinh hoạt, thời gian qua, huyện Châu Phú đã triển khai và đầu tư 1 số đề tài, dự án nghiên cứu, đặc biệt là các đề tài, dự án phục vụ phát triển nông nghiệp - nông thôn. Qua đó góp phần khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của huyện, giúp nông dân tăng thu nhập, nâng cao cuộc sống. Cụ thể trong năm 2018, phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện phối hợp với ngành có liên quan tổ chức nghiệm thu 01 đề tài nghiên cứu đề tài ứng dụng phân nuôi ếch Thái Lan kết hợp thả cá sặc rằn của trạm Khuyến nông huyện. Kết quả Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài triển khai nhân rộng mô hình áp dụng thực hiện. Kiểm tra việc thực hiện đề tài nghiên cứu đã được Hội đồng cấp Sở thông qua đang chờ phê duyệt cấp kinh phí triển khai: đề tài nuôi ghép ếch Thái Lan trong vèo kết hợp thả cá sặc rằn trong ao đất với tổng kinh phí hỗ trợ là 59.880.000 đồng. Đề xuất danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học giai đoạn 2018 - 2019 - 2020. Có 02 danh mục đăng ký thực hiện đó là Nuôi cá chạch lấu trong bể bạt với quy trình nước tuần hoàn, và Ương cá tra giống sử dụng vi sinh (Nhật) để xử lý môi trường và cho ăn không thay nước trong quá trình nuôi. Bên cạnh đó, mô hình sản xuất rau an toàn trong nhà lưới cũng được huyện nhân rộng ở các xã, thị trấn góp phần tăng hiệu quả và giá trị sản xuất. Ông Nguyễn Phước Nên – Phó chủ tịch thường trực UBND huyện cho biết:“Toàn huyện hiện nay có 9,61 ha, tăng 1,22 ha sản xuất rau theo hướng an toàn thuộc 4 hợp tác xã, xây dựng 13 nhà lưới giá rẻ với diện tích 15.000m2 tại các xã Thạnh Mỹ Tây, Bình Long, Bình Thủy”.
Các đề tài, dự án và mô hình ứng dụng hiệu quả nêu trên đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
     Một trong những mục tiêu phát triển kinh tế từ nay đến năm 2020 của huyện vẫn là sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, đó phải là sản xuất nông nghiệp theo mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và khoa học-công nghệ phải đi tiên phong. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, cùng với tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới, đồng bộ cơ chế quản lý và tổ chức hoạt động khoa học-công nghệ, Châu Phú sẽ ưu tiên ứng dụng một số công nghệ tiên tiến, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Hỗ trợ các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp vừa và nhỏ được hưởng chế độ ưu đãi theo chính sách khuyến công của UBND tỉnh (theo QĐ 43/2015/UBND ngày 28/12/2015). Nghiên cứu ứng dụng hiệu quả khoa học và công nghệ để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp xây dựng và mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết hợp đầu tư nhà máy sơ chế gần vùng nguyên liệu. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh đẩy mạnh đổi mới thiết bị công nghệ, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt là công nghệ sau thu hoạch, công nghệ sinh học, chế biến nông sản,..Tiếp cận doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tuyên truyền và hỗ trợ nghiên cứu sáng kiến kỹ thuật, xây dựng thương hiệu hàng hóa,… Ông Nguyễn Phước Nên – Phó chủ tịch thường trực UBND huyện cho biết thêm:“Định hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019, chúng ta tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp đầu tư nhà máy sơ chế gần vùng nguyên liệu như: công ty Nam Việt, công ty Kim Lộc Chi…”.
     Việc đẩy mạnh phát triển, ứng dụng KH-CN sẽ góp phần quan trọng tạo thêm động lực đưa Châu Phú trở thành huyện có nền nông nghiệp và công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại trong tương lai.

Mỹ Ngân ( Đài Truyền Thanh huyện Châu Phú)

các tin khác