Học tập theo gương Bác

Hội Người cao tuổi xã Mỹ Phú học tập và làm theo Bác

07:54 26/05/2019

    

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Tuổi cao chí càng cao”, những năm qua, người cao tuổi xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác thông qua các chương trình hành động. Từ đó phát huy hiệu quả phong trào “Tuổi cao - gương sáng” trong giáo dục con cháu, xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh và được xã hội ghi nhận, tôn vinh.
  Responsive image
Hội người cao tuổi xã Mỹ Phú cất nhà cho hộ nghèo có nơi ở ổn định 

    Hội Người cao tuổi xã Mỹ Phú hiện có trên dưới 700 hội viên, sinh hoạt ở 7 chi hội. Thông qua các phong trào “Tuổi cao - gương sáng”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”... đã phát huy vai trò gương mẫu của người cao tuổi đối với mọi hoạt động tại địa bàn, nổi bật là tinh thần nêu gương sáng trong xây dựng nông thôn mới. Người cao tuổi của xã không chỉ tự nguyện đóng góp công sức, tiền của, hiến đất làm đường mà còn chủ động đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả giúp chính quyền xã tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các tiêu chí. Ông Nguyễn Văn Cộ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã cho biết: “Hội Người cao tuổi của xã đã phát huy hiệu quả vai trò nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong năm 2018, Hội đã vận động cất mới 7 căn nhà cho hộ nghèo với kinh phí 210 triệu đồng; thực hiện các công tác từ thiện xã hội với số tiền trên 110 triệu đồng.” 
   Bên cạnh đó Hội luôn quan tâm giúp đỡ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo trong xã như: phát gạo hàng tháng, giúp đỡ chi phí cho bệnh nhân nghèo, tặng quà tết, cấp 1 xe lăn, 1 xe lắc,… với tổng kinh phí trên 57 triệu đồng. Hội còn thường xuyên thăm hỏi, phúng điếu kịp thời, cất mới nhà cho hộ nghèo khó khăn bệnh tật, …. 

Responsive image
 

    Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, người cao tuổi trong xã đã gương mẫu xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, khuyến học -khuyến tài... Đồng thời, thường xuyên vận động, giáo dục con cháu phòng tránh tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, có ý thức bảo vệ môi trường và thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự. Hằng năm, trên 90% gia đình người cao tuổi đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Ông Nguyễn Văn Cộ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã cho biết: “Từ học và làm theo Bác, người cao tuổi xã Mỹ Phú đã và đang nêu gương sáng trong mọi hoạt động. Thời gian tới, Hội tiếp tục lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm phương châm hành động, trong đó lấy hội viên làm trung tâm; lấy chi, tổ hội làm nòng cốt trong đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của người cao tuổi trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt là năm 2019 Hội tiếp tục cất mới 5 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, và hộ khó khăn trên địa bàn xã.”

Tú Trang (ĐTT Châu Phú)

các tin khác