Hoạt động cơ sở

Đào Hữu Cảnh: Triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

07:32 15/09/2019

    

Ủy ban nhân dân xã Đào Hữu Cảnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Ông Võ Minh Lý – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chủ trì hội nghị.

 

     Theo kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, các điều tra viên tiến hành điền tra rà soát chéo giữa các ấp. Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 kết hợp điều tra, phân chia hộ nghèo theo nhóm đối tượng, là nhằm xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và diễn biến số lượng hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo; số hộ tái nghèo, tái cận nghèo; số hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh; phân chia hộ nghèo theo nhóm các đối tượng để làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội; đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trong năm 2019. Việc rà soát được thực hiện thông qua phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của từng hộ gia đình theo quy trình. Quy trình được triển khai thực hiện 6 bước. Và được tổ chức thực hiện từ ngày 16/9 đến ngày 30/9/2019, đối với tất cả các ấp trên địa xã.

Responsive image
 

     Ngoài ra, xác định tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã; khảo sát cụ thể đặc điểm của hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định nguyên nhân nghèo để có chính sách tác động phù hợp cho từng giai đoạn và nhóm đối tượng cụ thể. Đồng thời, làm cơ sở xây dựng kế hoạch giảm nghèo bền vững hàng năm; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2019.

Đặng Trang – Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác