Hoạt động cơ sở

Khánh Hòa: Truyền thông kiến thức bình đẳng giới năm 2019

09:07 10/12/2019

    

Ủy ban nhân dân xã Khánh Hòa tổ chức buổi truyền thông kiến thức về bình đẳng giới năm 2019, có hơn 50 cán bộ, trưởng, phó ấp, tổ trưởng tổ tự quản, tổ hòa giải, tổ phòng chống bạo lực gia đình, thành viên mô hình địa chỉ tin cậy nhà tạm lánh và người dân trên địa bàn xã tham dự.

 

Responsive image
 

     Tại buổi truyền thông, ông Lê Đình Chuyển – Hội Luật gia huyện Châu Phú tuyên truyền một số điều của Luật bình đẳng giới; Nghị định số 70 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bình đẳng giới; Nghị định số 48 quy định các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; Nghị định 55 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới; Chỉ thị số 22 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác bình đẳng giới và Chỉ thị số 21 của Ban bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Qua đó, nhằm tạo điều kiện người dân hiểu biết, nâng cao kiến thức về bình đẳng giới, đặc biệt là bạo lực trên cơ sở giới, tạo sự chuyển biến về nhận thức ngăn ngừa không để xảy ra bạo lực về giới nhất là đối với phụ nữ và trẻ em./.

Huỳnh Dương - Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác