Khối Đảng

Châu Phú: Khai giảng lớp bồi dưỡng Bí thư chi bộ năm 2019

08:02 02/10/2019

    

Ngày 01/10/2019 tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Tuyên giáo huyện ủy Châu Phú phối hợp cùng Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng Bí thư chi bộ năm 2019.

 

     Đến dự có Ông Thái Thành Phước - Phó trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Châu Phú, bà Huỳnh Thị Hải Đường – phó Ban Tổ chức huyện ủy, ông Diệp Hoàng Dũng – Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chỉnh trị huyện và 128 cán bộ là Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Châu Phú.

Responsive image
 

     Trong thời gian 3 ngày (từ 1-3/10//2019), các học viên của lớp bồi dưỡng sẽ được nghiên cứu các nội dung cơ bản như: Tổ chức cơ sở Đảng và nhiệm vụ của chi ủy, Bí thư Chi bộ; Công tác tư tưởng và công tác tổ chức của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở; Công tác Dân vận, Công tác kiểm tra giám sát và công tác khen thưởng, kỷ luật của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở; Công tác Đảng của Chi ủy, Bí thư Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo; Xây dựng và phát triển Văn hóa, con người; Quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường ở cơ sở và nghe thời sự nổi bậc gần đây.

Responsive image
 

     Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được nâng cao trình độ lý luận chính trị, đồng thời, được trang bị những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản về công tác lãnh đạo của người Bí thư chi bộ, phát huy hiệu quả vai trò hạt nhân lãnh đạo của đội ngũ Bí thư chi bộ ở các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng chi, Đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới./.

Minh Đông – Đài truyền thanh Châu Phú

các tin khác