Hoạt động cơ sở

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại xã Mỹ Đức

02:24 17/10/2019

    

Tại Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã Mỹ Đức , Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện vừa tổ chức tuyên truyền cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với sự tham dự của hơn 40 cán bộ xã, ấp và bà con nhân dân trên địa bàn xã.

 

     Nội dung buổi tuyên truyền gồm: Vận động mọi tầng lớp nhân dân nhận thức việc ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam là hành động thể hiện lòng yêu nước, là nét đẹp trong văn hóa mua sắm tiêu dùng của người Việt Nam.Vận dộng Ban quản lý các chợ, các hộ kinh doanh không để hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng vào chợ,  nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà sản xuất và người tiêu dùng, phải quảng bá hàng hóa Việt Nam, trưng bày hàng Việt Nam, giới thiệu hàng Việt Nam để khuyến khích người tiêu dùng. Quyết định 1005/QĐ – UBND ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc Ban hành Bộ tiêu chí  xã nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang giai đọan  2018 – 2020; Hướng dẫn số 77  của Ủy ban Mặt trận Trung ương hướng dẫn về việc hiệp thương phối hợp thống nhất  thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Responsive image
 

     Thông qua đó, kêu gọi các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an ninh xã hội và phát triển bền vững. Song song đó, thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước…

Trịnh Phượng - Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác