Hoạt động cơ sở

Vĩnh Thạnh Trung triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và an sinh xã hội

11:52 17/09/2019

    

Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung vừa triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và an sinh xã hội năm 2019. Ông Nguyễn Thanh Sử – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã chủ trì cuộc họp.

 

     Theo Kế hoạch, tiến hành rà soát hộ thoát nghèo, hộ có khả năng thoát cận nghèo, hộ gia đình có thu nhập dưới chuẩn nghèo, hộ gia đình có biến động về nhân khẩu và hộ gia đình thuộc đối tượng rà soát. Hiện toàn xã, có 181 hộ nghèo, Kế hoạch giảm 80 hộ và có 495 hộ cận nghèo, Kế hoạch giảm 91 hộ. Theo đó, thời gian rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và an sinh xã hội từ nay đến ngày 24/10/2019. 

Responsive image
 

     Qua đó, nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trong năm, thông qua rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội trong thời gian tới, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngọc Mai - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác