Thời sự - Xã hội

An Giang thảo luận, đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

09:30 25/09/2020

    

Tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI diễn ra chiều 23/9, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc của đại hội, đề cử các tổ chức trong đại hội, gồm: Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đoàn Thư ký đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đồng thời, phổ biến một số nội dung cơ bản của Quy chế bầu cử trong Đảng.

 

     Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 13 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch Đoàn Chủ tịch là đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa X. Đại hội bầu Đoàn thư ký gồm 05 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 05 đồng chí.

Responsive image

 

 Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Đại hội

     Đoàn Chủ tịch Đại hội đã báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, đóng góp các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; thông báo danh sách các tổ đại biểu và địa điểm thảo luận tổ; hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu, cách thức đi bầu cử tại đại hội.

     Theo danh sách chia tổ, các tổ đại biểu đã thảo luận, đóng góp các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Responsive image

 

 Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

     Theo chương trình, Đại hội sẽ làm việc đến hết ngày 25/9/2020./.

Thanh Cao ST Báo điện tử ĐCSVN

các tin khác