Quân sự

Kiểm tra công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương

02:15 19/05/2020

    

Đoàn công tác Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Phú do Trung tá Trần Văn Mác – Chính trị viên phó, Phó Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Phú làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2020 tại Ban Chỉ huy quân sự xã Đào Hữu Cảnh.

 

Responsive image
 

     Đoàn đã tập trung kiểm tra vào các nội dung: công tác quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện của đơn vị; việc cụ thể hóa các văn bản của Đảng ủy; công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương; kết quả thực hiện công tác sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện; kết quả duy trì và thực hiện các nội dung công tác Đảng, công tác chính trị, thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị… công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2020.

     Đoàn đánh giá cao những kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ huy quân sự xã Đào Hữu Cảnh. Về công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền nắm và quản lý chắc tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã tăng cường quản lý Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng... làm tốt công tác quản lý kỷ luật, công tác hậu cần tại đơn vị… 

Đặng Trang

các tin khác