Giáo dục

Vấn đề thực hiện công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2019

01:55 29/11/2019

    

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường và duy trì tốt công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, đây được xem là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước, vì mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Chính vì lẽ đó trong những năm qua, xã Thạnh Mỹ Tây luôn tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở tất cả các bậc học. Đặc biệt trong năm học 2019, Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục - xóa mù chữ của xã cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện công tác phổ cập giáo dục đối với mỗi bậc học, trong đó chú trọng tập trung công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, gia đình và cộng đồng về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ.

 

     Qua công tác tuyên truyền, vận động, nhìn chung nhận thức của các bậc phụ huynh ngày một nâng lên, chủ động hơn trong công tác đưa trẻ đến trường đúng theo độ tuổi. Theo kết quả kiểm tra, đánh giá của huyện về tình hình thực hiện công tác phổ cập giáo dục- xóa mù chữ trên địa bàn xã, như sau: Tình hình đạt chuẩn xóa mù chữ của xã trong độ tuổi từ 15 – 35 tuổi ngày càng tăng dần về tỷ lệ, giảm dần số lượng người mù chữ, hiện số người biết chữ từ 15-35 tuổi là 6.562/6.861 người, đạt 95,64% và đơn vị được đánh giá là đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1; Đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi; Đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học ở mức độ 2 và đạt chuẩn phổ về cập giáo dục Trung học cơ sở ở mức độ 1. Cùng với đó, địa phương còn chủ động xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục - xóa mù chữ giai đoạn từ 2013 - 2020 cho những người chưa biết chữ ở mức độ 1 trong độ tuổi từ 15 - 60 tuổi, mới bắt đầu triển khai đã nhận được sự quan tâm của đảng ủy, ủy ban nhân dân xã tạo động lực để ban chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Đặc biệt được sự quan tâm giúp đỡ của ban chỉ đạo phổ cập giáo dục - xóa mù chữ huyện, sự hỗ trợ về chuyên môn của phòng giáo dục và đào tạo huyện cho nên công tác giáo dục trong những năm gần đây trên địa bàn đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và tổ chức thực hiện, được đưa vào Nghị quyết và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Cơ sở trường, lớp ngày càng được nâng cấp và phát triển như: Phòng học được kiên cố hóa, đáp ứng đủ nhu cầu trang thiết bị dạy và học, bàn ghế cơ bản đủ chỗ ngồi cho học sinh, sân chơi thì có nhiều cây xanh, bóng mát, sạch đẹp, bảo đảm môi trường xanh, nguồn nước sạch, hợp vệ sinh theo qui định v.v… Bên cạnh đó, Đội ngũ giáo viên đều đạt và trên chuẩn, đáp ứng tốt nhu cầu về giáo dục trên địa bàn toàn xã. Hầu hết, cán bộ quản lý giáo dục, đội ngũ giáo viên từ mầm non đến phổ thông đã được chuẩn hóa, bố trí đầy đủ, đáp ứng ngày càng tốt hơn theo yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, để tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” của bộ Giáo dục và Đào tạo.

Responsive image
 

     Ngoài ra, ngành còn thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã về sự phát triển bền vững của nền giáo dục xã nhà, thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo, có phân công trách nhiệm, phối hợp nhịp nhàng với các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt những công việc của ngành, góp phần nâng cao tỷ lệ phổ cập giáo dục - xóa mù chữ qua từng năm học. Liên tục nhiều năm qua, phải nói rằng công tác huy động trẻ 5 tuổi ra lớp của xã luôn đạt 100% kế hoạch. Về cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư ngày càng khang trang, hiện đại, đáp ứng cho việc học và dạy của giáo viên. Đồ dùng phục vụ giảng dạy và đồ chơi cho trẻ ngày càng đầy đủ theo tiêu chuẩn của trường mầm non, tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 hàng năm luôn ở mức cao, góp phần nâng cao tỷ lệ phổ cập giáo dục Tiểu học đạt chuẩn. Đối với công tác phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, từng bước được nâng dần về tỷ lệ đạt chuẩn của thanh niên trong độ tuổi từ 15 – 18 tuổi. Tình hình huy động học sinh chính quy đầu năm đạt tỷ lệ 98% đã hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học, góp phần nâng cao tỷ lệ phổ cập của xã. 

     Qua ghi nhận những kết quả mà xã đạt được, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng đã chỉ đạo địa phương cần tập trung quản lí, thực hiện một số nhiệm vụ đảm bảo đạt chuẩn như: tăng cường quan tâm chỉ đạo để nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Riêng ban chỉ đạo xã cần thực hiện tốt quản lý hồ sơ sổ sách và phần mềm thống kê phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Phấn đấu duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi, nâng cao tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15-60 tuổi đạt mức 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở lên mức 2 và đạt lộ trình bền vững đến năm 2020 của ban chỉ đạo.

     Từ kết quả đạt được, theo đó, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh khâu tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng v.v…để góp phần tạo tiền đề vững chắc triển khai thực hiện tốt chủ trương đổi mới căn bản toàn diện, giáo dục và đào tạo của ngành đã đề ra. Ngoài kết quả đạt được, địa phương vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế nhất định gặp phải khi làm công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục, cụ thể là đối tượng những người mù chữ ở mức độ 1 thường nằm trong độ tuổi lao động, do kinh tế khó khăn nên khó có thể tham gia học tập. Phần lớn những hộ dân trong tuyến dân cư hay đi làm ăn xa, còn bỏ địa phương, một số gia đình chưa chú trọng việc học của con em, còn để trẻ tiếp giúp vụ mùa v.v... nên rất khó cho việc nhập dữ liệu đối tượng phổ cập chính xác. 

     Hướng tới, địa phương sẽ tiếp tục nổ lực tập trung làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, vận động sự chung tay của cả cộng đồng trong việc thực hiện phổ cập giáo dục, để xây dựng môi trường và điều kiện học tập tốt cho học sinh. Chú trọng tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, làm cơ sở để ngành Giáo dục xã nhà tiếp tục duy trì và giữ vững kết quả, từng bước nâng dần chất lượng và mức độ ở các cấp học qua từng năm học./.

Nguyễn Kim - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác