Khối Đảng

Đảng ủy xã Đào Hữu Cảnh triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ xã khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

12:53 24/10/2019

    

Đảng ủy xã Đào Hữu Cảnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Đào Hữu Cảnh khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Trần Minh Tâm – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chủ trì hội nghị.

 

     Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ xã khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện các nội dung, gồm: Hội nghị cũng hướng dẫn chi tiết việc chuẩn bị văn kiện Đại hội và tổ chức thảo luận; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; cơ cấu, số lượng đại biểu và bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên; thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau Đại hội. Bên cạnh đó, hội nghị cũng hướng dẫn thực hiện tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Ngoài ra, hội nghị cũng đã thông qua quyết định thành lập các tiểu ban của Đại hội. 

Responsive image
 

     Đảng bộ xã Đào Hữu Cảnh chọn chi bộ ấp Hưng Thạnh và chi bộ trường Tiểu học “A” Đào Hữu Cảnh làm đại hội điểm để các chi bộ còn lại tham dự rút kinh nghiệm.

     Đại hội Đảng bộ xã là sự kiện chính trị quan trọng, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ xã khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tập trung thực hiện. Ngoài ra, Đại hội Đảng bộ xã, là dịp để tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng. Kết quả của Đại hội sẽ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đặng Trang – Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác