Khối Đảng

Vĩnh Thạnh Trung: tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng

02:48 13/12/2019

    

Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh Trung tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng để đóng góp văn kiện Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Thị Hải Âu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã chủ trì hội nghị.

 

Responsive image
 

     Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến, bàn ra giải pháp thực hiện với nhiều nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với địa phương để thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở ý kiến trao đổi của các đại biểu, Ban Chấp hành Đảng bộ xã sẽ ghi nhận và tổng hợp trình Ban Thường vụ Huyện ủy, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ xã dự kiến diễn ra vào ngày 27,28/2/2020.

     Hội nghị nhằm phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của cán bộ, đảng viên vào việc xây dựng và góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ xã.Thông qua đó, thể hiện quan điểm, tâm tư nguyện vọng của các cán bộ, đảng viên đối với tổ chức Đảng./.

Ngọc Mai - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác