Quân sự

Khánh Hòa: Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và nữ có chuyên môn kỹ thuật cần cho Quân sự năm 2019

04:13 05/04/2019

    

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Khánh Hòa kết hợp cùng Trạm y tế xã vừa tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và nữ có chuyên môn kỹ thuật cần cho Quân sự năm 2019.
Responsive image
 

    Đợt này có 86/98 thanh niên từ đủ 17 tuổi trong năm được kê khai lý lịch chính trị, đo chiều cao, cân nặng, trình độ học vấn, hoàn cảnh gia đình và trình độ chuyên môn kỹ thuật của từng công dân.

Responsive image
 

    Nhằm giúp cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã nắm chắc về số lượng, chất lượng nguồn công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và nữ có chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội, nắm lý lịch chính trị, sức khỏe, trình độ học vấn, hoàn cảnh gia đình, trình độ chuyên môn kỹ thuật của công dân, phục vụ cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và xây dựng lực lượng dự bị động viên./. 
                               

Huỳnh Dương (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác