Quân sự

Đào Hữu Cảnh xử phạt hai thanh niên chống lệnh gọi nhập ngũ năm 2019

10:58 26/02/2019

    

Theo báo cáo của Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Đào Hữu Cảnh trong đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 trên địa bàn xã có hai thanh niên chống lệnh nghĩa vụ quân sự.
Responsive image

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Đào Hữu Cảnh làm việc với gia đình có thanh niên chống lệnh nghĩa vụ quân sự

năm 2019

  Hai thanh niên chống lệnh nghĩa vụ quân sự năm 2019 là Nguyễn Nhựt Minh, ấp Hưng Lợi; Nguyễn Minh Thuận, ấp Hưng Trung. Được biết hai thanh niên Nguyễn Nhựt Minh, Nguyễn Minh Thuận đã không có mặt đúng thời gian, địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng. Theo đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã xử phạt hành chính đối với hai thanh niên Nguyễn Nhựt Minh, Nguyễn Minh Thuận tại Điều 7, Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng quy định. 
  Qua đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh nghĩa vụ quân sự, nhằm không để tình trạng không chấp hành lệnh gọi nghĩa vụ quân sự, gây khó khăn cho công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ tại địa phương. Bên cạnh đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân, nhất là đối tượng thanh niên trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự của địa phương.

Đặng Trang (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác