Học tập theo gương Bác

Khánh Hòa Chi bộ Trường Trung học cơ sở học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

06:28 10/06/2019

    

Là một chi bộ trường học, những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Chi bộ Trường THCS KHánh Hòa chú trọng thực hiện gắn liền với việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của đơn vị.

 

Responsive image
 

     Chi bộ Trường Trung học cơ sở Khánh Hòa có 45 đảng viên, trong đó nữ đảng viên có 18 đồng chí. Với đặc thù của ngành Giáo dục và Đào tạo, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong Chi bộ nhà trường luôn được thực hiện gắn liền với các cuộc vận động, các phong trào thi đua như: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…
     Đồng chí Trần Ngọc Huê - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, Chi bộ luôn xác định rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong tổ chức Đảng. Hằng tháng, Chi bộ thường xuyên tổ chức sinh hoạt định kỳ, quán triệt tới đảng viên các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với khắc phục hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách đức Hồ Chí Minh được quán triệt tới từng đảng viên trong Chi bộ theo chủ đề cụ thể hằng năm, gắn với công tác chuyên môn cũng như các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp”.
     Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ cũng như trong việc tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên, tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng được đề cao. Người đứng đầu cấp ủy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước mọi công việc được giao. Mỗi đảng viên luôn có ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện; góp ý và đón nhận những góp ý, nhận xét trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn, với mục tiêu chung là xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
     Không chỉ trong công việc chuyên môn hằng ngày, mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên của trường luôn ý thức việc tự nêu gương về đạo đức và lối sống trong cuộc sống hằng ngày, từ việc giữ gìn tư cách đảng viên, giữ gìn chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đến xây dựng quan hệ đồng nghiệp đoàn kết, tình thầy - trò gắn bó. Mỗi thầy cô giáo đã thực sự trở thành tấm gương đạo đức để các em học sinh noi theo.

Responsive image
 

     Với sự đoàn kết, nỗ lực của các cán bộ, đảng viên, giáo viên sau 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chi bộ Trường đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đối với trường đã được sở GD&ĐT công nhận kết quả Kiểm định chất lượng mức độ 1 và Trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Chi bộ, đề nghị Đảng ủy khen thưởng 18 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học; 02 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách đức Hồ Chí Minh; Chi bộ liên tục đạt trong sạch vững mạnh nhiều năm liền. Hằng năm, 100% đảng viên của Chi bộ được xếp loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
     Đồng chí Trần Ngọc Huê - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm: “Năm học 2018 – 2019 có 09 giáo viên đề nghị công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở; xét đề nghị 04 giáo viên tặng Bằng khen UBND tỉnh. Về học sinh có 804/891 học sinh hạnh kiểm tốt, đạt 90,24%; học sinh đạt hạnh kiểm khá 71/891, tỉ lệ 7,97%. Về học lực giỏi 241 em học sinh đạt 27,05%; học sinh đạt học lực khá 342/891, tỉ lệ 38,38%. Thực hiện viết sáng kiến kinh nghiệm có 48 sáng kiến cấp trường và dự thi cấp huyện đạt 12 sáng kiến cấp huyện: 01 giải A, 11 giải C; thực hiện 29 chuyên đề cấp trường và 02 chuyên đề cấp huyện, xây dựng được 42 chuyên đề dạy học. Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019 dự thi cấp huyện và đạt 02 giải: 01 giải B; 01 giải C; đạt 12 giải  học sinh giỏi văn hóa cấp huyện, đạt 01 giải Ba cấp tỉnh môn Địa lý. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS 170/170 học sinh đạt 100%, công tác phổ cập THCS năm 2018 đạt tỉ lệ 90.62 %”.
     Những thành tích mà Chi bộ Trường Trung học cơ sở Khánh Hòa đã đạt được là kết quả sự nỗ lực, vượt khó của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên nhà trường, với quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt - học tốt”. Đó cũng chính là động lực thôi thúc các thầy giáo, cô giáo không ngừng nỗ lực trong sự nghiệp trồng người.

Huỳnh Dương - Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác