Học tập theo gương Bác

Bình Long – Triển khai, quán triệt, học tập chuyên đề năm 2020

02:11 18/02/2020

    

Đảng ủy xã Bình Long tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Responsive image
 

     Tại hội nghị, các đại biểu được đồng chí Phan Thị Xuân Mai – phó bí thư đảng ủy xã phổ biến và quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”: tham nhũng, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo; nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

     Sau học tập, nghiên cứu mỗi cán bộ, đảng viên chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 để đăng ký thực hiện, cũng như liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ vào cuối năm.

Thanh Trúc - Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác