Học tập theo gương Bác

Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh huyện Châu Phú Học tập và làm theo Bác về “xây dựng ý thức thân thiện, trách nhiệm, tôn trọng, phục vụ nhân dân”

03:27 15/05/2019

    

Năm 2019 là năm có nhiều ngày kỷ niệm về Bác, đó là 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019); 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận (1949 - 2019); 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969 - 2019).

   Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn của Đảng, hợp lòng dân, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên càng thấm nhuần hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Responsive image
 

    Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII, với chuyên đề năm 2019: "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Căn cứ Kế hoạch số 74-KH/HU, ngày 03/01/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú về việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019  "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Trên cơ sở quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lấy "dân làm gốc" chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh huyện Châu Phú đăng ký nội dung “xây dựng ý thức thân thiện, trách nhiệm, tôn trọng, chăm lo nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
    Đồng chí Huỳnh Kim Thư - phó Bí thư Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Châu Phú cho biết: “Chi bộ có 37 đảng viên, là đơn vị thường xuyên tiếp xúc với nhân dân trong giải quyết các thủ tục hành chính, lại là lĩnh vực nhạy cảm, do đó việc thực hiện chuyên đề năm 2019 được chi bộ hết sức coi trọng. Chi bộ tập trung cải cách hành chính, nói đi đôi với làm, tạo uy tín tốt nhất trong nhân dân. Trên cơ sở đó, chi bộ đăng ký thực hiện nội dung “xây dựng ý thức thân thiện, trách nhiệm, tôn trọng, chăm lo nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bởi đây là nội dung thật sự gần dân, sát dân, lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhân dân trong toàn đảng viên của chi bộ”.
    Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, chi bộ đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành sinh hoạt chính trị thường xuyên của chi bộ, tổ chức triển khai quán triệt nội dung Chỉ thị 05 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, từ đó, 100% đảng viên đã đăng ký nội dung học tập phù hợp với tính chất công việc. Định kỳ tổ chức sinh hoạt về những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ để đảng viên thảo luận, trao đổi và đề ra phương hướng phấn đấu. Đồng thời, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá quá trình thực hiện nhằm kịp thời khắc phục, sửa chữa hạn chế. Công tác tuyên truyền cũng được chi bộ chú trọng, thực hiện bằng các hình thức như: tổ chức trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, trong cuộc họp đơn vị, cung cấp tài liệu về các hội nghị quán triệt của cấp trên… Gắn việc tuyên truyền Cuộc vận động với tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, với kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước…từ đó, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương của Bác.
   Tấm gương đạo đức của Bác thật vĩ đại nhưng lại rất giản dị, gần gũi, ai cũng có thể học và làm theo. Qua đăng ký nội dung học tập theo Bác, hầu hết đảng viên của chi bộ đều xây dựng ý thức thân thiện, trách nhiệm, tôn trọng, phục vụ nhân dân được thể hiện qua hành động hằng ngày. Trong công việc, cán bộ, đảng viên chi bộ luôn nâng cao thái độ phục vụ Nhân dân, tôn trọng nhân dân, tiếp xúc với dân luôn niềm nở, thân thiện, tác phong làm việc đúng mực, hướng dẫn người dân làm hồ sơ, thủ tục rõ ràng, nhanh chóng, các hồ sơ khi người dân đến giao dịch đều có giấy hẹn theo đúng quy định, không phiền hà sách nhiễu người dân, góp phần giúp hình ảnh người cán bộ tiếp dân ngày càng trở nên đẹp hơn, người dân rất hài lòng khi đến thực hiện các thủ tục hành chính.
   

Responsive image
 

Đến nay, Chi bộ đã tiếp nhận 5.187 hồ sơ, trong đó, hồ sơ giải quyết sớm và trả đúng hẹn là 4.524  hồ sơ, đang xử lý là 663 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hẹn, chỉ tiêu hiệu quả vượt hơn so với kế hoạch đề ra. Quá trình giải quyết không có đơn thư, khiếu nại hoặc kiến nghị của người dân về ý thức, thái độ, hành vi của cán bộ cũng như sự chậm trễ khi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.   
    Bên cạnh, đối với hồ sơ trễ hẹn Chi bộ thực hiện thư xin lỗi theo Quyết định số 1311/QĐ – UBND ngày 12/5/2016 về việc ban hành quy chế xin lỗi cá nhân, tổ chức vì sự quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc. Mỗi cán bộ công chức với tư cách là “công bộc của dân”, luôn sống và làm việc có trách nhiệm. Trách nhiệm không chỉ đối với công việc, với cuộc sống của chính mình, mà còn là trách nhiệm đối với nhân dân, với Tổ quốc.
    Những kết quả trên sẽ là tiền đề để trong thời gian tới Chi bộ văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Châu Phú tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa những nội dung của việc học tập thành những hành động thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, phấn đấu đạt những kết quả cao hơn nữa trong việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân cũng như giúp tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện./.

Thanh Trúc (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác