Hoạt động cơ sở

Đối tượng nào được hỗ trợ do ảnh hưởng đại dịch covid-19

01:05 14/05/2020

    

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19.

 

     Theo đó, các đối tượng được hỗ trợ là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương. Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo khoản 3 Điều 98 của Bộ luật lao động. Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm thuộc 6 nhóm đối tượng (nhóm 1 là người bán hàng rong, quà vặt; nhóm 2 là lao động thu gom rác; nhóm 3 là người làm nghề bốc vác, vận chuyển hàng hóa; nhóm 4 là người lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô; nhóm 5 là người bán vé số lưu động và nhóm 6 là người lao động tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe. Nhưng phải thỏa mãn các điều kiện như: không có đất sản xuất nông nghiệp; mất việc làm và không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn nghèo quốc gia quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian từ ngày 1/4/2020 đến ngày 30/6/2020 do đại dịch covid-19; có hộ khẩu thường trú hoặc có đăng ký tạm trú từ 3 tháng trở lên trước ngày 1/4/2020 tại địa phương đề nghị hỗ trợ). Bên cạnh các đối tượng trên, người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019 cũng được hỗ trợ. Thời gian được hỗ trợ là 3 tháng (tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2020). 

Responsive image
 

     Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết trên, văn bản chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh An Giang. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện đã có công văn chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn và doanh nghiệp trên địa bàn huyện rà soát và tổng hợp các nhóm đối tượng cần hỗ trợ do ảnh hưởng đại dịch covid-19. 

     Ghi nhận công tác này tại Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Thanh Sử thông tin: “Địa phương đã tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng theo công văn chỉ đạo của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện tiến hành rà soát 6 nhóm đối tượng là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm. Qua rà soát, toàn xã có 37 đối tượng người bán hàng rong, quà vặt, 44 đối tượng là người làm nghề bốc vác, vận chuyển hàng hóa, 151 đối tượng là người lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô, 120 đối tượng là người bán vé số lưu động và 86 đối tượng là người lao động tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe, đã lập danh sách và gửi Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện, chờ kết quả phê duyệt của cấp trên. Khi được phê duyệt, có tiền về tới địa phương sẽ tổ chức cấp phát đúng quy định theo từng mức hỗ trợ của từng đối tượng, dự kiến sẽ tổ chức cấp phát trong tháng 5 này”.

Responsive image
 

     Việc hỗ trợ cho các đối tượng do ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19 là nhằm chia sẻ khó khăn, góp phần đảm bảo cuộc sống của nhân dân, người lao động và từng bước ổn định xã hội./.

Ngọc Mai

các tin khác