Nông thôn mới

Phóng sự: Kết quả xây dựng xã nông thôn mới ở Vĩnh Thạnh Trung

02:50 08/04/2019

    

Xã Vĩnh Thạnh Trung nằm ở Trung tâm của huyện Châu Phú, có diện tích tự nhiên 2.843 hecta; trong đó đất sản xuất nông nghiệp 2.291 hecta. Toàn xã có 12 ấp, có tổng số dân là 29.464 người, với 6.729 hộ. Xã nằm cặp tuyến sông Hậu, có đường Quốc lộ 91 dài 5 Km và có Tỉnh lộ 945 chạy qua dài hơn 7 Km, có tuyến kênh quốc gia Tri Tôn từ Kiên Giang nối sông Hậu lên thành phố Hồ Chí Minh và sang Campuchia; giao thông thuận tiện, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và giao lưu buôn bán, trao đổi hàng hóa.

Với lợi thế, tiềm năng sẵn có, trong những năm qua, bằng việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội, xã có nhiều lĩnh vực phát triển khởi sắc. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, Vĩnh Thạnh Trung vẫn còn gặp phải những khó khăn như: Là một trong những xã có dân số đông nhất huyện nên cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông chưa được đầu tư đồng bộ, còn nhiều đường đất, cầu gỗ, trường học xuống cấp; kênh mương nội đồng bồi lắng cạn kiệt vào mùa khô, thường xuyên ngập úng vào mùa nước lên,…Đặc biệt, phần lớn người dân ở đây chủ yếu sống nhờ nông nghiệp nên đời sống còn bấp bênh, nhiều khó khăn...

 

Responsive image
 

    Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, 8 năm qua, cùng với sự quan tâm đầu tư của các cấp chính quyền, sự quyết tâm của hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, tổng thể tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng an ninh trên địa bàn xã Vĩnh Thạnh Trung đã đạt được những kết quả rõ rệt: Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển, nổi bật nhất là hệ thống giao thông nông thôn, Trường học, Trạm Y tế, các điểm sinh hoạt văn hóa - thể thao cơ sở.... được đầu tư kịp thời, tạo ra diện mạo nông thôn mới cho xã khởi sắc; Cơ cấu kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố, đoàn kết và không ngừng phát huy sức mạnh tổng hợp; Công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…
Vĩnh Thạnh Trung xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới là tập trung phát triển kinh tế nông thôn, tăng nhanh thu nhập của người dân, đầu tư xây dựng nâng cấp kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, thủy lợi, trường học và các công trình phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho người dân, bảo vệ môi trường sinh thái. Do đó, xã đã đề ra những mục tiêu cụ thể như: Đầu năm ban hành Quyết định củng cố, thành lập Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới, xây dựng Kế hoạch tổng thể đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian, phương pháp thực hiện cho đạt từng tiêu chí; phân công các ban, ngành xã phụ trách triển khai thực hiện và thu thập hồ sơ minh chứng; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung đã phân công để kết quả đạt đồng bộ, chất lượng và Ban hành Nghị quyết Vĩnh Thạnh Trung phấn đấu hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2018.

Responsive image
 

     Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chương trình, xã chủ động tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương, Tỉnh và Huyện kết hợp với việc tiếp nhận hỗ trợ, đóng góp của các doanh nghiệp, mạnh thường quân và phát huy sức mạnh của nhân dân tham gia cùng với Nhà nước trong việc xây dựng nông thôn mới.
     Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Do đó chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc, đặc biệt là các Chi bộ ấp cụ thể hóa Nghị quyết triển khai cho đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của Chi bộ và Nhân dân trên địa bàn ấp mình; gắn trách nhiệm các đoàn thể và Đảng ủy viên phụ trách địa bàn để giúp đỡ, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, chủ động học hỏi những kinh nghiệm, cách làm hay và các mô hình mang lại hiệu quả cao trong xây dựng nông thôn mới của các xã bạn đi trước để áp dụng trên địa bàn xã, đẩy nhanh tiến độ đạt của các tiêu chí, chỉ tiêu.
Đặc biệt là việc xây dựng nông thôn mới của xã được triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ và nhân dân, từng bước nâng cao ý thức cán bộ và nhận thức của người dân. Xem đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt của toàn Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung phải quyết tâm đạt được trong năm 2018.

Responsive image
 

      Đảng bộ xã xác định công tác tuyên truyền, vận động là yếu tố quyết định thành công trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các ban, ngành của xã và phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, bằng nhiều hình thức với nhiều tin bài trên hệ thống truyền thanh, băng rôn, pa nô, khẩu hiệu…, kiên trì vận động người dân hiểu được ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm chủ thể của mình, chung tay cùng với Đảng, chính quyền thực hiện 19 tiêu chí và 49 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, theo hướng: Nhóm tiêu chí và chỉ tiêu không cần vốn làm trước; Nhóm tiêu chí, chỉ tiêu có nguồn vốn ít và nhóm tiêu chí, chỉ tiêu có nguồn vốn do ngân sách Nhà nước hỗ trợ làm sau. 
     Ủy ban nhân dân xã xác định phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi là tiêu chí trọng tâm, mang tính cốt lõi của chương trình xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, xã đã tập trung chỉ đạo vận động nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả. 
     Kết quả thực hiện xã hội hóa công tác sản xuất giống ở địa phương, các chương trình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất như sản xuất lúa giống tính đến cuối năm 2018: Có 1.920 hộ nông dân tham gia chương trình “3 giảm 3 tăng” trên 96%, “1 phải 5 giảm” có 1.134 hộ đạt tỷ lệ 56,7%, tiết kiệm nước trên 50,5% (có 2.000 ha/ 1.010 hộ).
      Nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, trong những năm gần đây một số hộ dân có diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng các loại cây ăn trái có hiệu quả kinh tế cao như: bưởi, cam, xoài, quýt, mãng cầu, ổi…. bước đầu đem lại thu nhập đán kể cho những hộ ít đất sản xuất tại địa phương. 
     Địa phương luôn chú trọng công tác tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kịp thời áp dụng vào trồng trọt chăn nuôi, khuyến khích đưa cây trồng, vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất để nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất - chăn nuôi. Diện tích sản xuất đất nông nghiệp của xã 5.999 hecta, tận dụng những diện tích đất nhỏ lẻ trồng lúa không hiệu quả bà con nhân dân lên kế hoạch lập vườn cây ăn trái. Tính đến nay, trên địa bàn xã có 167 hộ, nâng diện tích cây lâu năm của xã là 53,06 hecta.. Hệ số sử dụng đất đạt 3 lần/năm. 
     Qua 8 năm xây dựng nông thôn mới, xã Vĩnh Thạnh Trung đã huy động tổng nguồn kinh phí đầu tư là 195 tỷ 443 triệu đồng; trong đó, nhân dân đóng góp gần 28 tỷ đồng. Ngoài sự đóng góp của nhân dân, từ nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh, huyện, Vĩnh Thạnh Trung đã tập trung đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông đảm bảo các tuyến đường được nhựa hóa, bê tông hóa không lầy lội vào mùa mưa. Các ban, ngành, đoàn thể xã vận động người dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động tham gia cùng địa phương hoàn thành các công trình giao thông nội đồng phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân được thuận lợi, cụ thể như sau: Láng nhựa 12km đường đến trung tâm xã, láng nhựa 3,3 km đường liên ấp Bình An – Thạnh Lợi, kết quả đạt 100% đường xã và đường trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn; Bê tông hóa 4 km đường liên ấp mương Khai Lấp, kết quả đạt 100% đường trục ấp, liên ấp được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT; Cứng hóa 10 tuyến đường dân sinh với tổng chiều dài 9,5 km, kết quả đạt 100% đường dân sinh được cứng hóa, sạch, không lầy lội vào mùa mưa. Có 5 tuyến với chiều dài 12,6 km đường trục chính nội đồng được cứng hoá, xe cơ giới đi lại thuận tiện.  

Responsive image
 

    Cùng với đó, phong trào xây dựng nông thôn mới đã và đang tạo nên một diện mạo mới cho Vĩnh Thạnh Trung. Các trường khang trang, sạch đẹp, cả 03 cấp Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học cơ sở đều được đầu tư, trang bị đầy đủ trang thiết bị cho dạy và học, đạt tỷ lệ 75%.
    Hệ thống thông tin, Internet được phát triển rộng khắp. Xã có điểm tiếp nhận Bưu chính viễn thông tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, đảm bảo cung cấp đầy đủ các dịch vụ, cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Trạm Y tế được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế vào năm 2007 và duy trì cho đến nay, góp phần thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
    Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh” được triển khai, thực hiện mạnh mẽ. Toàn xã có 9/12 ấp đạt danh hiệu ấp văn hoá, tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm đạt 97% trở lên. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được phát huy, duy trì thường xuyên. 12 ấp trong xã đều có điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng và điểm sinh hoạt văn hóa thể thao. 
Hệ thống lưới điện nông thôn được xây dựng kiên cố, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 99,79%. Vệ sinh môi trường được đảm bảo.
   Bên cạnh đó, hệ thống chính trị thường xuyên được kiện toàn. Hàng năm, Đảng bộ, chính quyền xã luôn đạt “Trong sạch, vững mạnh”; riêng trong năm 2018, Đảng bộ, chính quyền xã được Ban thường vụ Huyện ủy công nhận đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 53 triệu 718 ngàn đồng, tăng gấp 3,15 lần so năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,27%.
    Kết quả qua thời gian tập trung chỉ đạo thực hiện, đến nay, xã Vĩnh Thạnh Trung đã thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về đích theo đúng lộ trình đề ra. Điều đó đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn của xã, thúc đẩy đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng phát triển cao hơn./.

Trúc Mai (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác