Học tập theo gương Bác

Trường Tiểu học A Mỹ Đức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

02:57 13/10/2020

    

Chi bộ Trường Tiểu học A Mỹ Đức trực thuộc Đảng ủy xã Mỹ Đức Có tổng số 35 đảng viên. Những năm qua, Chi bộ nhà trường đã thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ quản lý, đảng viên, giáo viên và học sinh. Đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong các hoạt động của trường, đồng thời gắn với việc triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành giáo dục. Qua đó tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường.

 

Responsive image
 

     Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ trường Tiểu học A Mỹ Đức luôn xem đây là trách nhiệm, nhiệm vụ thường xuyên của Chi bộ và của mỗi đảng viên, giáo viên và học sinh của nhà trường. Những buổi sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo lời Bác, luôn được chi bộ nhà trường, duy trì có hiệu quả trong các buổi họp chi bộ, góp phần nâng cao ý thức tự rèn luyện của mỗi thầy, cô giáo trong công tác giảng dạy, cũng như trong đời sống hằng ngày. Trường chú trọng đổi mới phương pháp quản lý, giảng dạy cũng như giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, đề ra những giải pháp xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất đạo đức, có trình độ sư phạm tốt. Từ đó, mỗi đảng viên, giáo viên có ý thức trong giữ gìn, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Bên cạnh đó, việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh trong nhà trường được đẩy mạnh bằng các biện pháp như sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt đội theo chủ đề từng tháng nhằm giáo dục các em tự học, tự rèn luyện.... Ngoài ra, Chi bộ còn bổ sung vào tủ sách của thư viện trường nhiều tác phẩm về cuộc đời sự nghiệp và những câu chuyện kể về Bác để tập thể giáo viên và học sinh có tư liệu tham khảo học tập.  

     Thầy Nguyễn Thanh Sở - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng trường tiểu học A Mỹ Đức cho biết: “Để việc học tập Bác đi vào thực tiễn bằng những hành động cụ thể. Hằng tuần, Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách mới về Hồ Chủ Tịch để từ đó giáo viên tích hợp nội dung đạo đức Hồ Chí Minh giảng dạy cho học sinh vào môn đạo đức trong các buổi học. Bên cạnh đó, để học sinh học tập tấm gương Bác ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường. Trường tổ chức cho học sinh thi kể chuyện Bác Hồ từ khối lớp 2 đến khối lớp 5 trong mỗi lần sinh hoạt dưới cờ. Theo đó, từng giáo viên phụ trách, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn các em kể chuyện về Bác Hồ; cán bộ thư viện cung cấp sách; giáo viên tổng phụ trách đội phát thanh học đường của trường và tổng kết phát thưởng cho các em học sinh. Và qua mỗi câu chuyện kể, học sinh cũng nêu lên học tập được gì ở Bác. Từ đó giáo dục cho tất cả học sinh tham dự sinh hoạt, những đức tính tốt về Bác qua câu chuyện kể.

     Hằng năm, tất cả các đảng viên trong đơn vị đều đăng ký một nội dung cụ thể và đưa ra giải pháp thực hiện nội dung đã đăng ký và được chi ủy đóng góp chỉnh sửa. Căn cứ vào nội dung đăng ký, các buổi họp chi bộ định kỳ đều kiểm tra việc thực hiện của các đảng viên. Qua đó, Chi bộ cũng đánh giá rút kinh nghiệm những việc đã làm hoặc chưa làm được của cá nhân để góp ý cho cá nhân khắc phục.  Bên cạnh đó, Chi bộ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên và tổ chức sinh hoạt chi bộ theo quy định. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên cuối năm.

     Thầy Nguyễn Thanh Sở - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng trường tiểu học A Mỹ Đức cho biết: “Chi bộ luôn theo dõi quá trình học tập rèn luyện của cán bộ đảng viên - giáo viên qua công tác, qua các lần sinh hoạt chi bộ, giới thiệu những việc làm tốt trong và ngoài nhà trường để đảng viên trong chi bộ học tập. Vì thế, tất cả đảng viên trong chi bộ luôn sôi nổi, tích cực thi đua rèn luyện đạo đức, ra sức cố gắng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

     Thông qua đó, Đảng viên, giáo viên trong đơn vị đã tận dụng thời gian thuận lợi để giúp cho học sinh ngày càng phát triển toàn diện hơn, thực hiện khẩu hiệu hành động “Giờ nào việc ấy” trong hội họp, học tập, cũng như trong vui chơi… Những học sinh chưa hoàn thành luôn được quan tâm phụ đạo ngay từ đầu năm học; trong công việc tất cả sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ với đồng nghiệp khi gặp khó khăn. Sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được bí thư chi bộ phân công. Luôn quan tâm đổi mới quản lí, nâng cao chất lượng giảng dạy tham dự các phong trào do cấp trên tổ chức, nhằm góp phần cho việc nâng cao thành tích của chi bộ và của đơn vị. Ngoài ra, nhiều thành viên tích cực hiến máu tình nguyện để chia sẻ khó khăn với xã hội. Tham gia đóng góp các nguồn quỹ vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tấm lòng vàng... Mỗi cán bộ đảng viên nghiêm túc chấp hành sự phân công của cấp trên. Mỗi thành viên đều ra sức học tập và làm theo lời dạy của Bác, luôn cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không vi phạm đạo đức nghề nghiệp; đảng viên chấp hành điều lệ Đảng và qui định của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm. Tất cả thực hiện nghiêm túc nhằm để nâng cao sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên, kịp thời uốn nắn những biểu hiện sai trái giúp đảng viên không vi phạm kỷ luật. Trong công tác dạy học, môi cán bộ đảng viên, giáo viên luôn tạo mọi điều kiện để tất cả trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, học sinh gặp khó khăn, cơ nhỡ vẫn được đi học, học sinh nghỉ, bỏ học tích cực vận động học sinh ra lớp theo kế hoạch 54 của UBND huyện đã đề ra. Quan tâm những học sinh còn hạn chế trong học tập, sẵn sàng phụ đạo để các em ngày càng tiến bộ hơn và hoàn thành chương trình lớp học vào cuối năm học. Đối với học sinh để thực hiện tốt “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, đảng viên, giáo viên của đơn vị luôn phấn đấu là tấm gương sáng về đạo đức để học sinh noi theo. Giáo viên luôn tạo không khí lớp học vui tươi, trường học thân thiện để mỗi ngày học sinh đến trường là mỗi ngày vui. Hằng năm, trường tổ chức các Hội thi, tổ chức sân chơi bổ ích cho học sinh để giúp học sinh có môi trường phát triển tốt. Vì vậy tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh luôn ở mức cao. Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở nhà trường.

     Từ những việc làm cụ thể trong việc học tập và làm theo lời Bác gắn trách nhiệm, tâm huyết của nghề “trồng người”. Nhiều năm qua, phong trào dạy và học của Trường Tiểu học A Mỹ Đức luôn được nâng cao rõ rệt. Hằng năm, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%...Từ năm 2016 – 2020, chi bộ trường Tiểu học A Mỹ Đức được đảng ủy xã Mỹ Đức đánh giá đạt chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Huyện ủy Châu Phú khen thưởng đạt thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua đó tạo tiền đề quan trọng để trường tiểu học A Mỹ Đức, tiếp tục giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia và thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trong thời gian tới./. 

Trịnh Phượng

các tin khác