Nông thôn

Tập huấn công tác quản lý hợp tác xã

02:52 29/12/2019

    

Vừa qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giag phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã Đào Hữu Cảnh tổ chức lớp tập huấn công tác quản lý Hợp tác xã cho gần 30 cán bộ và trưởng, phó các ấp trên địa bàn xã.

 

Responsive image
 

     Lớp tập huấn nhằm bổ trợ kiến thức kinh tế tập thể Hợp tác xã cho các học viên là cán bộ quản lý Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn xã. Lớp tập huấn đi sâu tìm hiểu các nội dung như: Chủ trương, chính sách liên quan đến Hợp tác xã; tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh trong Hợp tác xã; tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; nâng cao vai trò quản lý nhà nước cũng như một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển; nâng cao năng lực tiếp cận thị trường trong các hợp tác xã nông nghiệp; giới thiệu, phân tích các yếu tố thành công của một số mô hình hợp tác xã kiểu mới trong nước và trên thế giới…

     Qua tập huấn, giúp các học viên nâng cao kiến thức về công tác quản trị điều hành, kỹ năng hoạch định chiến lược phát triển hợp tác xã, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh tại địa bàn quản lý.

Đặng Trang – Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác