Quân sự

Vĩnh Thạnh Trung tổ chức bình nghị nghĩa vụ Quân sự lần 2

02:40 05/12/2019

    

Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã Vĩnh Thạnh Trung vừa tổ chức bình nghị nghĩa vụ Quân sự lần 2 ở 12 ấp trên địa bàn. Tham dự có đồng chí Lâm Văn Năm – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện phụ trách xã Vĩnh Thạnh Trung; các đồng chí là thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã, ban ấp, thanh niên, gia đình thanh niên và người dân trên địa bàn xã.

 

Responsive image
 

     Tại đây, người dân được đại diện Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã phổ biến một số Điều của Luật nghĩa vụ Quân sự; các văn bản; hướng dẫn của trên và của địa phương về thực hiện nghĩa vụ Quân sự; những chế độ, chính sách được hưởng đối với gia đình, bản thân của quân nhân tại ngũ và xuất ngũ; các trường hợp được miễn, tạm hoãn, chưa gọi và đủ điều kiện gọi nhập ngũ. Đồng thời, thông qua danh sách công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ và tham gia lực lượng Dân quân năm 2020 trên địa bàn xã để người dân được biết, bàn bạc, thảo luận và cho ý kiến. Toàn xã, có 25 công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ và 47 công dân đủ điều kiện tham gia lực lượng Dân quân.

     Bình nghị nghĩa vụ Quân sự lần này là nhằm công bố kết quả khám sức khỏe và bình chọn, sắp xếp công dân đủ điều kiện thi hành nghĩa vụ Quân sự năm 2020. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của tập thể, thực hiện công bằng xã hội, tạo điều kiện cho mọi người dân thực hiện tốt Luật nghĩa vụ Quân sự và góp phần cùng địa phương hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020./.

Ngọc Mai - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác