Quân sự

Khai giảng lớp huấn luyện Dân quân tại chỗ năm 2020

02:23 25/05/2020

    

Ngày 25/5/2020, Ban Chỉ huy quân sự xã Đào Hữu Cảnh tổ chức khai giảng lớp huấn luyện Dân quân tại chỗ năm 2020.

 

Responsive image
 

     Trong thời gian 7 ngày huấn luyện, các chiến sỹ Dân quân được trang bị các kiến thức về: Đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Đồng thời nắm vững một số kiến thức quân sự gồm: Điều lệnh đội ngũ, động tác nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ, chào và đội hình cơ bản của tiểu đội; kỹ thuật chiến đấu bộ binh, súng bộ binh, lựu đạn, công sự ngụy trang; chiến thuật như tổ Dân quân bảo vệ mục tiêu khi có bạo loạn; tổ Dân quân đánh chiếm mục tiêu khi có bạo loạn vũ trang…

     Việc tổ chức huấn luyện dân quân tại chỗ, nhằm giúp cho lực lượng dân quân nâng cao trình độ và rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ của người chiến sĩ dân quân, nâng cao nhận thức, trình độ kỹ thuật, chiến thuật cho lực lượng Dân quân tại chỗ. Đảm bảo thực hiện thắng lợi yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu tại địa phương.

     Kết thúc lớp huấn luyện, Ban chỉ huy quân sự xã sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng lớp huấn luyện.

Đặng Trang

các tin khác