Quân sự

Bình Long xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đáp ứng công tác quân sự quốc phòng địa phương

01:41 29/05/2020

    

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định “Dân quân, tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức tường sắt của Tổ quốc. Vô luận địch nhân hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

 

     Xác định công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Bình Long luôn chú trọng nâng cao chất lượng dân quân tự vệ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Responsive image
 

     Theo đó, để củng cố, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, hàng năm Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự xã luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về Luật dân quân tự vệ, từ đó, tạo điều kiện cho việc triển khai xây dựng, củng cố lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương. luôn chủ động thực hiện nghiêm việc rà soát, đăng ký, quản lý, cho ra và kết nạp dân quân tự vệ mới bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Trong đó, chú trọng vào những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, năng lực hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảm nhiệm. Ngoài ra, bản thân và gia đình người được tuyển chọn vào lực lượng dân quân tự vệ cũng phải chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương... Đến nay, lực lượng dân quân tự vệ của xã xây dựng đạt tỷ lệ 0,81 % so với dân số, trong đó, tỷ lệ đảng viên đạt 14%, đoàn viên đạt tỷ lệ 75%. Đơn vị phối hợp ngành liên quan tổ chức huấn luyện, tập huấn cho dân quân tự vệ đúng, đủ nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Lực lượng dân quân tự vệ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật với quân số huấn luyện đạt 100%. Qua học tập, hầu hết cán bộ, chiến sĩ đã nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác -Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, đề cao trách nhiệm cá nhân và tập thể trong thực hiện nhiệm vụ. Qua kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện, 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá giỏi đạt trên 70%. 

Responsive image
 

     Bên cạnh, lực lượng dân quân tự vệ còn phối hợp với Công an xã duy trì nghiêm túc chế độ tuần tra canh gác, giữ gìn an ninh trật tự xóm, ấp, bảo đảm an ninh chính trị trong những dịp lễ, tết, sự kiện lớn của đất nước. Đặc biệt, trong dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, dân quân tự vệ xã phối hợp Công an xã tổ chức bảo vệ an toàn các khu vực hoạt động được phân công. Đồng thời, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, ủng hộ quỹ vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa đạt chỉ tiêu giao, giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai…

     Màu áo xanh của lực lượng dân quân tư vệ xã còn tham gia đóng góp hàng trăm ngày công lao động cùng nhân dân làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường… góp phần xây dựng cảnh quang môi trường xanh - sạch - đẹp.

     Đồng chí Lê Đại Diện – Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Bình Long cho biết: “Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy truyền thống dân quân tự vệ Việt Nam, đơn vị tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ngày càng vững mạnh; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ bằng nhiều hình thức; thực hiện nghiêm chế độ đăng ký, quản lý dân quân tự vệ; tuyển chọn, sắp xếp đúng, đủ thành phần lực lượng theo quy định; bảo đảm đầy đủ kịp thời chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ... từ đó, góp phần xây dựng lực lượng dân quân tự vệ thực sự trở thành nòng cốt trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cũng như đáp ứng yêu cầu công tác quân sự quốc phòng của địa phương”.

Thanh Trúc

các tin khác